Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Tiskové informace vedení Nemocnice Třebíč

Tiskové informace vedení Nemocnice Třebíč
Vedení Nemocnice Třebíč k dnešnímu dni sděluje, že postupně pokračuje v realizaci kroků vedoucích k dosažení stability fungování nemocnice. Všechna opatření byla zapracována do materiálu Strategické kroky managementu pro ekonomickou stabilizaci nemocnice.
 

 
 

1. Provedení personálního auditu jak u zdravotnické části, podle požadavků zdravotních pojišťoven a dle potřebné kvalifikace, tak u nezdravotnické části podle potřebnosti a ekonomické situace.  Personální audit provádíme samozřejmě vlastními silami.

Termín provedení auditu: Do konce června s tím, aby od 1. 7. 2013 došlo k postupné realizaci snižování stavu nadbytečných zaměstnanců. Jejich konkrétní počty, vzhledem k výše uvedenému, není možné zatím komentovat.

 

2. Byl ustaven tým pro optimalizaci komplementu s cílem zvýšit výkonnost a snížit přesčasovou práci.

Termín: Do konce června bude projednáno s jednotlivými primáři komplementu.

 

3. Nastavit hmotnou stimulaci zdravotnické části na lůžkových odděleních u spotřeb léků a speciálního zdravotnického materiálu na ošetřovací den.

Termín: Od 1. 7. 2013.

 

4. Posoudit dodavatelské smlouvy a jejich výhodnost pro nemocnici.

Termín: Do konce června.

 

5. Vytipovat možnosti zvýšení výnosů za poskytování placených služeb mimo zdravotní pojišťovny.

 

6. Vedení Nemocnice Třebíč garantuje, že nedojde k žádnému omezení jak lékařské, tak ošetřovatelské péče u jednotlivých odborností. Bude udržena kvalita poskytované zdravotní péče.

 

7. Provádí se inventura využití prostor Nemocnice Třebíč. Důvodem je zvažované přestěhování LDN a očního oddělení z budovy na ulici Družstevní, a tím docílení úspory na provozních nákladech nemocnice.

Termín: Konec srpna 2013.

 

8. Měsíčně budeme poskytovat informace zřizovateli – Kraji Vysočina o plnění strategických cílů a o dosažených úsporách.

 

  • Jan Ferenc,  ředitel  Nemocnice Třebíč p. o.
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.5.2013 / 22.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze