Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Náhradní rodiče a pěstouni najdou pomoc a podporu u profesionálů

Psychocentrum
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina nově poskytuje širokou škálu služeb a poradenství pro budoucí i současné náhradní rodiče - pěstouny i osvojitele. Služby jsou poskytovány bezplatně a jejich využívání ze strany klientů je výhradně dobrovolné. "Reagujeme na změny v legislativě, která nově ukládá pěstounům využívat odborné služby a také se vzdělávat," vysvětluje rozšíření aktivit Olga Hinková, ředitelka Psychocentra.
 

 
 

Prezentace nabídky služeb pro pěstouny, náhradní rodiny a jejich členy byla nosným tématem dnešního dne otevřených dveří v Psychocentru - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina. Je to jedna z cest jak veřejnost seznámit s kompletními aktivitami centra. "Být pěstounem nebo adoptivním rodičem s sebou nese celou řadu povinností. Tyto osoby jsou např. povinné každoročně projít 24 hodinami povinného vzdělávání. Proto jsme připravili nový plán vzdělávání, který zahrnuje nabídku vzdělávacích klubů, ale i průběžných vzdělávacích kurzů zaměřených např. na psychohygienu nebo asertivní chování," přiblížila novinky Vanda Ptáčková, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče Psychocentra. „Jsem rád, že Kraj Vysočina věnuje takovou pozornost jednomu z nejcennějších poslání, a to rodině. Pěstounství jako náhradní forma rodičovské péče přináší denně mnoha dětem nový domov. Stejně tak si zaslouží velké díky všechny pěstounské rodiny v Kraji Vysočina a také Psychocentrum, které má zájem vytvářet mosty mezi dětmi, pěstouny a naší společností," doplnil Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí s tím, že prioritou kraje i centra je získání rep. vyškolení alespoň tří pěstounských rodin na přechodnou dobu. Jedná se o relativně nový institut náhradní rodinné péče, který byl do zákona o rodině začleněn v souvislosti s novelizací zákona o sociálně-právní ochraně dětí .

 

Patronem aktivity Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina se stala režisérka, dokumentaristka a scénáristka Helena Třeštíková.

 

Statistiky náhradní rodinné péče na území Kraje Vysočina

Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči

2011 celkem 44 žádostí z toho 25 o osvojení a 19 o pěstounskou péči

2012 celkem 54 žádostí z toho 29 o osvojení, 16 o pěstounskou péči a 9 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu

2013 celkem do dnešního dne 31 žádostí z toho 10 žádostí o osvojení, 11 o pěstounskou péči a 9 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu (jedna žádost je směřována do dvou aktivit)

 

Počet dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí

Celkový počet dětí k osvojení nebo do pěstounské péče v Kraji Vysočina v letech 2011-2013 je 50 dětí. Z toho počtu dětí bylo osvojeno za zmíněné období 21 dětí, do pěstounské péče bylo svěřeno 17 dětí.  V roce 2011 se z celkového počtu 22 dětí v evidenci nepodařilo umístit 3. V roce 2012 se z celkového počtu 16 dětí nepodařilo zprostředkovat náhradní rodinnou péči u dvou dětí. V roce 2013 se zatím podařilo z celkového počtu 12 dětí umístit 2 děti, ke zbývajícím se nyní hledá vhodná rodina.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Z celkového počtu 18 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu eviduje Krajský úřad Kraje Vysočina k dnešnímu dni jednu rodinu zařazenu do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Jedna osoba v současné době vykonává odbornou přípravu pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

Více informací

Olga Hinková, ředitelka

Vanda Ptáčková, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče

 

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
telefon: 567 308 855
email: psychocentrum@volny.cz

 

Ivana Matoušková, odbor sociálních věcí

Krajský úřad Kraje Vysočina

e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.5.2013 / 22.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze