Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zemědělské hospodaření a monitoring kvality povrchových vod v povodí vodního díla Švihov

Zemědělské hospodaření a monitoring kvality povrchových vod v povodí vodního díla Švihov
Na začátku května se uskutečnila pracovní schůzka mezi zástupci státního podniku Povodí Vltavy, Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina zaměřená na zemědělské hospodaření a monitoring kvality vod v povodí vodárenské nádrže Švihov. Ze setkání vyplynulo, že zástupci krajského úřadu a Povodí Vltavy ve spolupráci s místními zemědělskými subjekty vytipují konkrétní lokality v povodí nádrže Švihov k provádění a vyhodnocování půdoochranných technologií a ověření jejich vlivu na kvalitu povrchových vod.
 

 
 

Radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád na začátku jednání stručně představil zavádění půdoochranných technologií na zemědělských pozemcích Školního statku Humpolec. Jak dále uvedl, má tento způsob hospodaření za cíl umožnit zemědělcům zachovat zemědělskou výrobu a současně přispět ke zvýšení ochrany podzemních a povrchových vod, zejména pak povrchových vod přímo v nádrži Švihov.

 

Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy sdělil, že nádrž Švihov je nejvýznamnější a největší vodárenská nádrž ve střední Evropě. V jejím povodí je prováděna intenzivní hospodářská činnost, současně však je prioritou zajištění kvality povrchové vody v nádrži. Z tohoto důvodu by bylo vhodné navázat těsnější spolupráci mezi Povodím Vltavy, státní podnik, zemědělci  hospodařícími v blízkosti nádrže a Krajem Vysočina, která by umožnila využít půdoochranné technologie i na zemědělských pozemcích v povodí Švihova, na nichž je prováděn monitoring kvality vod. Jedním z možných výstupů této spolupráce by pak mohly být podklady pro dotační politiku.

 

 

  • Petr Bureš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.5.2013 / 13.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze