Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Angažovanci: Mládež se má zajímat o dění ve svém okolí

Angažovanci: Mládež se má zajímat o dění ve svém okolí
Začátkem května se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnil workshop pro mládež s názvem „Medializace aktivit kolem nás“. Cílem akce bylo zvýšit zájem mladých o události v místě, ve kterém žijí nebo studují, a naučit je tyto informace správně a korektně medializovat.
 

 
 

V prvním bloku workshopu hned po přivítání radním kraje Martinem Hyským šokovali studenty pracovníci Národního centra bezpečnějšího internetu informacemi o nebezpečí, které při každodenní práci na internetu uživatelům hrozí. Na konkrétních kauzách představili internetovou kriminalitu, která v poslední době narůstá na četnosti. Počet lidí připojených k internetu roste a technologie se vyvíjí tak rychle, že na případnou trestnou činnost policie není schopna reagovat v předstihu. Nebezpečí je větší u mladších dětí, pro které je virtuální prostředí internetu každodenní realitou. Školitelé z centra upozornili na nejčastější problémy v současnosti, mezi které patří cílená záměna totožnosti, manipulace s dětmi, kyberšikana, ale např. také nejasně formulované podmínky registrace a nemožnost odstranit už jednou vložené informace. Účastníci získali tipy a rady, jak se bránit a kam se obrátit o pomoc. Jednou z možností je i http://www.horka-linka.cz/.

 

Druhá část semináře byla zaměřena na práci na sociálních sítích a na medializaci aktivit kolem nás. Často se setkáváme s tím, že média neinformují o aktivitách, které se snažíme medializovat. Může jít o neznalost novinářského prostředí. Někdy je důvodem zaslání informace v nekopírovatelném formátu, jindy nevhodně zvolené téma nebo nedostatečný popis akce. Novináři také běžně nedávají svoje články ke zpětné korekci, pouze s výjimkou rozhovorů. Důležité byly také informace o porušování autorských práv a novinářské etice. Studenti VŠPJ a středních škol z Kraje Vysočina byli velmi aktivní a živě diskutovali o tématech.

 

„Velmi mne zaujalo srovnání využití j jednotlivých sociálních sítí u nás využívány. Nejvíce uživatelů má Facebook. Téměř 3,8 milionů, z nichž cca 700 tis jsou děti (z 50% dokonce děti do 13 let, kteří se registrují na Facebook nelegálně), na druhém místě je pak Twitter, i když ten u nás nedosahuje takové popularity, jakou má v zahraničí,“ řekl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

 

Workshop byl organizován v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Angažovanci - Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu. Snahou realizátorů projektu bylo zapojení mladých do medializace aktivit místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje. Cílem bylo dále posílit sounáležitost s místem, kde mladí žijí, a jejich postupné zapojení do rozvoje místní komunity. Projekt byl realizován ve spolupráci s Dolním Rakouskem, a proto aktivity probíhají zrcadlově také za hranicemi, poté dojde k jejich propojení. Na workshopy pro mladé budou navazovat česko-rakouské videokonference, které jsou na programu v příštím roce. „Chceme, aby mladí lidé zapojení do projektu sami aktivně vymýšleli společné akce s mládeží na druhé straně hranice. Rádi přispějeme ke zodpovězení otázek o životě jejich rakouských vrstevníků – jaké mají pracovní a studijní možnosti, jaká je ekonomická situace běžných lidí, co rakouskou mládež dnes zajímá či trápí,“vzkázuje mladým Martin Hyský.

 

Dalšími aktivitami projektu určenými pro širokou veřejnost jsou například ekologická cykloštafeta Klimatour, tematické studijní cesty do obcí v Rakousku, vzdělávání pro zájemce o aktivní občanství zaměřené na Evropský rok občanů, vzdělávání na téma Jak realizovat změny – jak psát projekty a získávat prostředky na jejich realizaci apod. Všechny společné akce s rakouskou stranou jsou tlumočené.

 

.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.5.2013 / 10.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze