Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Nové cesty v rozvoji venkova – rakouská inspirace

Nové cesty v rozvoji venkova – rakouská inspirace
Více jak čtyřicet zástupců měst, obcí a neziskových organizací z Kraje Vysočina se v minulém týdnu zúčastnilo dvoudenní studijní cesty do Rakouska s tématem Nová ekonomie ve městě a na venkově. Cílem byl přenos zkušeností na poli inovativních ekonomických nástrojů pro pozitivní rozvoj venkovských oblastí.
 

 
 

Účastníci cesty měli možnost za přítomnosti zástupců Dolnorakouské zemské vlády navštívit řadu organizací v Dolním a Horním Rakousku, které prezentovaly svou činnost v oblasti udržitelného rozvoje obcí se zapojením místních obyvatel, a seznámili se s několika fungujícími modely zapojení obyvatel do regionální ekonomiky. V sociální oblasti byl v různých obměnách prezentován model Časová banka, který je zaměřen zejména na podporu péče o seniory a zdravotně postižené. V produktivním věku si občané spoří dobrovolně odpracované hodiny, které se jim ve stáří vrátí zpět ve formě pomoci od ostatních spoluobčanů.

 

Další oblastí je zásobení malých obcí regionálními potravinami na spolkové bázi např. formou provozování obchodu přímo obyvateli obce, prodej regionálních produktů v části obchodu, či 24 hodinový samoobslužný prodej, kdy si nakupující sami zboží vyberou a příslušný obnos vloží do pokladny. Téma regionální finance bylo zaměřeno na získávání samozásobitelnsti, rozvoj regionální výroby a podporu místních firem za použití regionálního platidla – poukázek, které jsou kryty Eurem a jsou směnitelné v rámci regionu u místních podnikatelů, kteří jsou v systému registrovaní. V oblasti obnovitelných zdrojů energií byli účastníci cesty seznámeni s modelem, kdy občané investují do akcií, výstavby, provozu výrobny energie, a dluhopisů do výše 4% ceny podniku. Akcie nejsou obchodovatelné na burze. Po sjednané lhůtě, zpravidla po 10 ti letech obdrží zúročený vklad, nebo poukaz na odběr zboží či služby.

 

Závěrem studijní cesty proběhla rozsáhlá diskuse nad využitelností představených aktivit a jejich přenositelnosti do českého prostředí. Zástupci obcí zhodnotili tyto činnosti převážně pozitivně a vyjádřili zájem zabývat se možnostmi, jak některé modely aplikovat ve své obci.

 

Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu „Angažovanci“, který je realizován z Operačního programu Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2013 / 2.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze