Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Azylové domy v kraji budou financovány z peněz Evropské unie

Azylové domy v kraji budou financovány z peněz Evropské unie
Poskytování vybraných sociálních služeb na Vysočině podpoří i v následujících dvou letech dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více než padesát milionů korun pomůže zachovat služby, které se poskytují bez úhrady nebo úhrada pokrývá jen méně významnou část nákladů. Díky zmíněnému programu se vytvořil prostor pro další financování sociální prevence resp. azylových domů a terénních programů sociální rehabilitace
 

 
 

Do financování se i přes snahu vedení kraje nedostaly sociálně terapeutické dílny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Chybí také finanční dotace pro krajské intervenční centrum. Tyto služby musí být financovány z národních zdrojů, které jsou každoročně ze strany ministerstva práce a sociálních věcí nižší.

 

Finanční prostředky z OPLZZ pomohou sociální služby provozovat už v letošním roce. Během následujících měsíců se předpokládá, že vybrané sociální služby vyhledají v různé intenzitě řádově tisíce lidí. „Nejvíce evropské peníze pomohou v případě azylových domů pro matky s dětmi nebo azylových domů pro muže. Další službou je sociální rehabilitace. V těchto dvou případech mluvíme o programech, které jsou finančně nejnáročnější a které by zůstaly na bedrech měst a obcí,“ uvedl radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

 

Nejvíce finančních prostředků je vyčleněno na azylové domy, které najdeme na Vysočině na osmi místech a jednotlivě nabízí klientům kolem 8000 lůžkodnů. Cílem projektu je pomoc obětem trestné činnosti, domácího násilí, osobám se zdravotním postižením, osobám opouštějící výkon trestu po odnětí svobody nebo zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále pak podpora imigrantů a azylantů, osob bez přístřeší a mladistvých. „V rámci projektu bude, kromě financování některých stávajících aktivit, podporována i spolupráce poskytovatelů, včetně sdílení zkušeností. Velmi důležité je i udržení zaměstnanosti v oblasti sociálních služeb,“ doplnil Petr Krčál.

 

„Během minulého období se do projektu zapojilo 17 poskytovatelů, zajišťujících 51 služeb sociální prevence. Z vyhodnocených ukazatelů vyplývá, že se podařilo podpořit 10 212 nových uživatelů vybraných sociálních služeb,“ říká k průběhu hodnocení radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2013 / 2.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze