Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference k efektivnímu řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací

Konference k efektivnímu řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací
V sídle Kraje Vysočina v Jihlavě se ve čtvrtek 25. dubna uskutečnila další konference k efektivnímu řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací. Za účasti odborníků z veřejného i soukromého sektoru mohli přihlášení účastníci získat nejen teoretické znalosti z oblasti řízení, ale i praktické poznatky z fungování samospráv a jimi zřizovaných organizací. Konferenci pořádala společnost DYNATECH ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina.
 

 
 

Příspěvky jednotlivých přednášejících byly zaměřeny například na rozsáhlé změny v oblasti práva, které se dotknou fungování a činnosti územních samosprávných celků od 1. 1. 2014. „Revolucí v právním systému bude nejen nový občanský zákoník, ale také zákon o korporacích, který nahradí stávající zákoník obchodní. Změny v právech a povinnostech, vzájemných vztazích subjektů práva, ale i v terminologii budou velmi podstatné a nebude jednoduché se s nimi vyrovnat,“ sdělil Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

 

Jedním z bodů programu byla také prezentace výsledků tzv. preauditů obsahujících mimo jiné i užití hodnotících dotazníků. Ty se staly podkladem pro identifikaci silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech řízení územních samosprávných celků a jimi organizovaných systémů pro poskytování veřejných služeb. Ty samosprávné celky, které si preaudit objednaly, mají nyní ucelenou informaci o kvalitě řízení celé, na ně navázané skupiny zřizovaných příspěvkových organizací, popř. i jimi založených obchodních společností , a to např. v oblasti finanční, personální nebo oblasti strategického řízení, řízení kvality atd.. Hodnotící dotazníky poskytly údaje o stávajícím stavu ve veřejném sektoru a ukázaly směr možného zlepšení a zefektivnění systému řízení. „Konference přinesla řadu podnětů jak v diskusi o uplatňovaných metodách a modelech řízení, tak i v následné debatě o vhodných, užitečných nástrojích pro jejich podporu. Jde o velmi důležité otázky, protože přes příspěvkové organizace našeho kraje je vynakládána asi polovina krajského rozpočtu a mimo to některé příspěvkové organizace hospodaří i s velkým objemem vlastních příjmů. Jde zejména o příjmy nemocnic a zdravotnické záchranné služby od zdravotních pojišťoven. Každé rozumné a efektivní opatření se tak může projevit v celkovém hospodaření kraje obrovskými úsporami či významným zlepšením poskytovaných veřejných služeb, každé špatné rozhodnutí naopak značnými výpadky v rozsahu a kvalitě těchto služeb nebo hospodářskými propady,“ dodává Kadlec.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.4.2013 / 26.4.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze