Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V roce 2012 eviduje krajský úřad devět peticí a 290 stížností

V roce 2012 eviduje krajský úřad devět peticí a 290 stížností
Z každoročně zpracovávaných statistik vyplývá, že za loňský rok bylo na krajský úřad doručeno devět peticí, což je stejný počet jako v roce 2011 a o pět více než v roce 2010. Šest z nich bylo adresováno hejtmanovi, tři pak řediteli krajského úřadu. Vedle toho evidoval úřad 290 stížností, 133 z nich bylo přímo šetřeno orgány kraje a 51 bylo vyhodnoceno jako důvodných nebo částečně důvodných. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu stížností o 18 %.
 

 
 

Jednotlivé podané petice se týkaly záměru výstavby zařízení pro energetické využití odpadů v Jihlavě, zachování samostatného gymnázia v Havlíčkově Brodě a záměru jmenovat ředitele do funkce na dva roky, obsahem dalších dvou byla rekonstrukce silnice přes obec Okřešice a silnice Jihlava-Pístov. Dvě petice byly postoupeny z důvodu nepříslušnosti orgánů kraje, a to petice proti rozšíření Dětského domova se školou v Jihlavě a petice proti pořádání technoparty u obce Meziříčko. Řediteli krajského úřadu byly adresovány petice proti výstavbě bioplynové stanice v obci Božejov a proti sběrnému dvoru v ulici U Hl. nádraží v Jihlavě z důvodu hluku. Třetí z nich, týkající se vyhlášeného konkurzu na ředitelku ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé, byla pro nepříslušnost postoupena obci, která je zřizovatelem.

 

V roce 2012 bylo zaevidováno 236 stížností podle pravidel rady kraje, 36 stížností podle správního řádu a 18 stížností dle zákona o zdravotních službách. Počet podaných anonymních oznámení se oproti roku 2011 zvýšil z 36 na 37, nejvíce podání bez podpisu přišlo v roce 2007, a to celkem 42.

Pokud jde o předmět stížnosti, došlo oproti roku 2011 k poklesu počtu stížností na postup zaměstnanců kraje při vyřizování záležitostí občanů i na postup jiných orgánů kraje. Naopak narostl počet stížností na průtahy a nečinnost zaměstnanců kraje, kdy v roce 2011 nebyla evidována žádná stížnost a v roce 2012 šest stížností. Navíc čtyři byly vyhodnoceny jako důvodné.

  

Mírně se snížil počet stížností v oblasti školství, sociálně právní ochrany dětí i v oblasti zařízení sociální péče, hospodaření obcí i dopravní obslužnosti. Naopak oproti roku 2011 přibyly stížnosti, jejichž obsahem byla problematika několika oblastí veřejné správy, z 18 na 47. V loňském roce bylo také doručeno 20 stížností upozorňujících na korupční jednání. Příslušným orgánům jich šest bylo postoupeno, 3 byly řešeny a zodpovězeny příslušným odborem Krajského úřadu Kraje Vysočina (všechny 3 byly nedůvodné), 1 byla orgánům kraje zaslána na vědomí, 5 bylo odložených anonymních oznámení a 5 stížností bylo založeno jako opakované.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.4.2013 / 16.4.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze