Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení v Kraji Vysočina za rok 2012

Výsledky zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení v Kraji Vysočina za rok 2012
Kraj Vysočina obdržel od společnosti ELEKTROWIN a.s. závěrečnou zprávu ze spolupráce na propagaci zpětného odběru elektrozařízení. ELEKTROWIN je provozovatelem kolektivního systému, který plní povinnosti pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu pro skupiny elektrozařízení velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje.
 

 
 

Výsledky zpětného odběru podle místa sběru – Kraj Vysočina (tuny za období 1- 12/2012)

 

chlazení

velké spotřebiče

malé spotřebiče

CELKEM

sběrné dvory

656,130

324,053

80,267

1 060,450

mobilní svozy

49,543

36,970

16,010

102,523

prodejci

103,673

116,190

7,185

227,048

servisy

0,352

2,080

0,370

2,802

hasiči

21,382

21,450

10,420

53,252

školy

7,084

6,290

3,350

16,724

firmy

0,704

0,250

0,130

1,084

CELKEM

838,868

507,283

117,732

1 463,883

% podíl

57,30%

34,65%

8,04%

 

 

„Spolupráce kraje se společností Elektrowin je v souladu s cíli krajského Plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji sběru elektrozařízení a podporuje aktivní účast obyvatel, prodejců i firem na třídění a předcházení vzniku odpadů,“ hodnotí výsledky krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

 

Výsledky zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení v Kraji Vysočina za rok 2012

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.3.2013 / 25.3.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze