Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktualizovaný seznam projektových a finančních manažerů KRU - k 1. 3. 2013

Xls. soubory obsahují jmenný seznam pracovníků Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří administrují/kontrolují schválené grantové projekty OP VK v realizaci.

Kontrola probíhá na úrovni administrativní kontroly (kontrola vyúčtování v rámci průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy). Pracovníci dále poskytují konzultační činnosti realizátorům grantových projektů a v neposlední řadě jsou účastni tzv. kontrolám na místě (kontrola průběhu realizace v sídle realizátora projektu).
 

 
 
 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 7.3.2013 / 7.3.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze