Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Vyhlášen nový grantový program odboru informatiky pro rok 2013!

Fond Vysočiny: Krajská samospráva dnes vyhlásila osm nových grantových programů
V únoru byl schválen nový grantový program odboru informatiky zaměřený na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina "Informační a komunikační technologie 2013". Cílem programu je podpora zvýšení úrovně informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání, zálohování dat a virtualizaci. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji, budování eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.
 

 
 

Celkový objem finančních prostředků činí 4 mil. Kč a bude rozdělen mezi projekty předložené do 5 titulů:

  • Titul A: Webové stránky - 300 000 Kč
  • Titul B: Bezpečnost a archivace dat - 1 300 000 Kč
  • Titul C: Sítě - 1 500 000 Kč
  • Titul D: Virtualizace - 700 000 Kč
  • Titul E: Vzdělávání v oblasti ICT - 200 000 Kč

Zaměření jednotlivých titulů programu je specifikováno ve Výzvě programu zveřejněné na portálu eDotace v sekci Aktivních grantových programů. Zde je ke stažení i formulář žádosti. Žádosti se všemi náležitostmi bude možné odesílat do 19. 04. 2013 do 12:00 hod elektronicky podepsaným emailem na adresu podatelny KrÚ nebo na adresu datové schránky Kraje Vysočina.

Garantem programu je odbor informatiky, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  587 33. Průběžné informace ke zpracování projektů poskytují:

 
Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 28.2.2013 / 28.2.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze