Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Mobilní verze webu

Akce „Kulový blesk“ ukončena

Akce „Kulový blesk“ ukončena
Stěhování připomínající filmovou akci Kulový blesk mají za sebou pracovníci vybraných odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na přelomu roku postupně zabydleli opravenou budovu bývalé vojenské kuchyně v areálu sídla kraje v Jihlavě. Například krajský odbor zdravotnictví a odbor sociálních věcí opustily detašovaná pracoviště v centru krajského města.
 

 
 

„Novým uspořádáním resp. centralizací odborů krajského úřadu se podařilo  vyřešit provozní potřeby úřadu a soustředit veřejnou službu do jednoho místa. Nezanedbatelná bude do budoucna i finanční úspora, neboť odpadávají výdaje spojené s nájmem cizích prostor,“ uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

SÍDLO KRAJE VYSOČINA:

BUDOVA A

1.PODLAŽÍ   Informace

                        Oddělení hospodářské správy

                        Oddělení ostatních správních činností/matrika

                        Podatelna, pokladna, Czech POINT

2.PODLAŽÍ   Odbor sekretariátu hejtmana

                        Oddělení vnějších vztahů

                        Oddělení pro řešení mimořádných situací

                        Vedoucí odboru sekretariátu hejtmana

                        Vedoucí kanceláře hejtmana

                        Koordinátor zastupitelstva a rady kraje

                        Koordinátor výborů a komisí

                        Členové Rady Kraje Vysočina

                        Zasedací místnost A 2.15

3.PODLAŽÍ   Členové Rady Kraje Vysočina

                        Náměstci hejtmana Kraje Vysočina

                        Hejtman Kraje Vysočina

                        Zasedací místnost A 3.15

 

BUDOVA B

1.PODLAŽÍ   Kongresový sál, šatna / zasedací místnost B 1.32

                        Bufet

2.PODLAŽÍ   Kongresový sál / balkony pro veřejnost

                        Počítačová učebna B 2.11

                        Oddělení řízení lidských zdrojů

3.PODLAŽÍ   Zasedací místnost B 3.15 a B 3.16

                        Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

 

BUDOVA C

1.PODLAŽÍ   Odbor územního plánování a stavebního řádu

                        Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

2.PODLAŽÍ   Odbor majetkový

                        Odbor dopravy a silničního hospodářství

                        Zasedací místnost C 2.26

3.PODLAŽÍ   Odbor ekonomický

                        Odbor dopravy a silničního hospodářství

                        Zasedací místnost C 3.27

4.PODLAŽÍ   Grémium ředitele – ředitel krajského úřadu, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, ředitel Sekce pro službu veřejnosti,

                        ředitel Sekce pro rozvoj regionu

                        Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

                        Oddělení vnitřní kontroly

 

BUDOVA D

1.PODLAŽÍ   Odbor informatiky

                        Odbor analýz a podpory řízení

2.PODLAŽÍ   Odbor sociálních věcí

                        Oddělení interního auditu

                        Zasedací místnost D 2.03

3.PODLAŽÍ   Odbor zdravotnictví

                       Oddělení ostatních správních činností (agenda volby, evidence obyvatel, přestupky)

                        Zasedací místnost D 3.04

 

 

  • Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2013 / 27.2.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies