Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Mobilní verze webu

Konference (O)slaďování života – jak skloubit práci a rodinu?

Konference (O)slaďování života – jak skloubit práci a rodinu?
V polovině loňského roku odstartoval krajský projekt Rovnost šancí na Vysočině, který má za cíl prosazovat princip rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a hledat konkrétní řešení a opatření, jak podpořit slaďování pracovního a rodinného života. V rámci projektu se uskuteční také několik seminářů a konferencí, kde bude otevřen prostor k široké diskusi jednotlivých aktérů na trhu práce. První konference se na Vysočině uskuteční už příští týden, a to 7. a 8. března v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina v Jihlavě.
 

 
 

„V současné době stále existuje na trhu práce nerovný přístup k některým skupinám obyvatel, které pak obtížněji hledají vlastní uplatnění. Důvodem bývá věk, rodinné poměry a v mnoha případech i pohlaví uchazečů o zaměstnání. Projekt Rovnost šancí na Vysočině by měl přispět k hledání rovnováhy mezi často protichůdnými potřebami zaměstnanců a zaměstnavatelů,“ řekl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

 

Pod vedením pěti regionálních koordinátorů byla v každém okrese vytvořena pracovní skupina a jejich závěry a doporučení se stanou podkladem pro tvorbu nebo aktualizaci krajských koncepčních materiálů a budou využity k dalším aktivitám pro veřejnost. V rámci projektu bude také provedeno šetření mezi významnými regionálními zaměstnavateli pro zjištění konkrétních postojů a praxe managementu firem k otázkám rovných šancí, genderové politiky a slaďování rodinného a pracovního života. „Nalezení vyváženého vztahu mezi potřebami členů rodiny, a zejména dětí, a profesním životem je jedním z pilířů spokojeného života rodiny. Pokud se nedaří skloubit tyto oblasti, jsou rodinní příslušníci stresováni a kvalita života rodiny klesá. Nejedná se o jednorázové rozhodnutí, ale stěžejní životní téma, které především žena řeší v případě vícedětné rodiny opakovaně,“ doplňuje Ivana Matoušková z krajského odboru sociálních věcí.

 

Zájemci o účast na konferenci ke slaďování pracovního a rodinného života najdou přihlášku a také podrobnější informace o projektu Rovnost šancí na Vysočině včetně kontaktů na koordinátory na rodinném portálu Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal. Vstup na konferenci je bezplatný, je možné se přihlásit na oba dny nebo jen na jeden z nich.

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.2.2013 / 26.2.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies