Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Deset let podporují společně Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění a předcházení vzniku odpadů

kontejnery na tříděný odpad
Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“ je historicky zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu. Objem investic za léta 2004 - 2013 představuje 58,4 miliónu korun, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činí 20,4 miliónu korun.
 

 
 

Z komunikačních aktivit budou v rámci spolupráce kraje a společnosti EKO-KOM i v letošním roce realizovány různé akce pro veřejnost, soutěž obcí My třídíme nejlépe 2013 (s novými pravidly) s  finanční odměnou vítězným obcím. Plánovaný seminář Komunální odpady v praxi doplní série tematických seminářů v okresních městech. Společnost EKO-KOM zakoupí další sběrové nádoby na papír, plast, sklo bílé, barevné a poskytne je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.

 

Spolupráce je v souladu s cíli krajského Plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, tedy přímo u původců odpadu. Podporuje zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění a předcházení vzniku odpadů. Tím zároveň přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblastech maximalizace třídění komunálních odpadů, jejich další využití a předcházení vzniku komunálních odpadů.

Má to smysl. Třiďte odpad!

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.2.2013 / 26.2.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze