Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

O seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství byl velký zájem

O seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství byl velký zájem
V závěru minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil bezplatný seminář zaměřený na aktuální problematiku lesního hospodářství, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost z Vysočiny. Novinky v legislativě, informace z praxe nebo změny ve finanční podpoře hospodaření v lesích, to byla jen některá z témat odborného semináře. „Aktuálně byla otevřena i otázka církevních restitucí a jejich konkrétní dopad do území Kraje Vysočina,“ doplnil Petr Bureš, vedoucí krajského odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
 

 
 

„Kraj Vysočina v rámci metodické pomoci v oblasti lesního hospodářství pořádá každoročně bezplatný seminář zaměřený na problematiku lesního hospodářství v Kraji Vysočina. Velká účast a zájem účastníků potvrdily, že semináře s možností bezprostřední diskuse jsou správným směrem prezentace nových informací mezi veřejnost.“, řekl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního hospodářství.

 

Kateřina Ventrubová přednesla příspěvek o Zákonu o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a poté následovala přednáška Jiřího Svobody z Lesního družstva obcí Přibyslav ke dvaceti letům činnosti Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice. Na něj navázal informacemi o činnosti Komory odborných lesních hospodářů její předseda Jiří Pohan. V další části semináře přednesl svůj příspěvek pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, útvaru ochrany lesa Petr Zahradník, ve kterém se zaměřil na výskyt biotických a biotických škodlivých činitelů a očekávanému nebezpečí v roce 2013. Dále seznámil účastníky s novinkami v ochraně lesů. Otakar Holuša z lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prezentoval téma „Lesnická typologie v praxi“.

 

Jitka Merunková z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství informovala o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina a podrobně vysvětlila jednotlivé dotační tituly a změny pro rok 2013. S aktuálními informacemi v lesním hospodářství z pohledu Kraje Vysočina seznámil přítomné na závěr semináře její kolega Jiří Bartoš.

 

 

  • Jiří Bartoš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, email: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.2.2013 / 20.2.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze