Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podpora asistentů k žákům se znevýhodněním

Sociální poradenství pomáhá lidem přestát krizové situace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na rok 2012 rozvojový program na podporu pedagogické asistence pro žáky se znevýhodněním, kteří vyžadují zvýšenou podporu ve vzdělávání. O dotaci mohly žádat školy zřizované obcí, svazkem obcí nebo krajem. V Kraji Vysočina požádalo o finanční prostředky z dotace pět základních škol pro žáky se sociokulturním znevýhodněním.
 

 
 

Ministerstvo po vyhodnocení žádostí podpořilo v našem kraji zřízení devíti pracovních míst asistentů pedagoga finanční částkou v celkové výši 1 910 303 Kč. Tito asistenti po celý loňský rok pracovali přibližně se třemi sty žáků a pomáhali zejména ve výuce učitelům ve třídách. Dva asistenti působili v přípravných třídách základních škol, šest asistentů v běžných třídách, jeden asistent pak v obou typech tříd. Znají prostředí, z něhož žáci pochází, a mohou tak napomáhat při jejich integraci do školního prostředí i při komunikaci s rodinou. A to činností spočívající a zaměřené na zkvalitnění společenského chování žáků, upevňování a vytváření pracovních, hygienických i dalších návyků, pomocí při výuce a přípravě na ni, k orientaci v jejich právech i povinnostech, vzájemné spolupráci a komunikaci, aklimatizaci na školní prostředí se zapojením kulturně specifického prostředí těchto žáků do vzdělávacího procesu ve škole.

 

Školy využily finanční prostředky v plné výši a hodnotí zapojení do programu jako přínosné. Daří se stanovené cíle na jednotlivých školách postupně naplňovat a díky tomu, že se program realizuje již několik let po sobě, a jde tedy o průběžnou systematickou podpůrnou službu při vzdělávání a výchově žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, školy zaznamenávají posun v přístupu těchto žáků ke vzdělávání a požádaly za tímto účelem o finanční prostředky i na tento kalendářní rok.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.1.2013 / 30.1.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze