Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Komunální skládky vyrábějí elektřinu

Komunální skládky vyrábějí elektřinu
I odpad uložený na skládce může ještě poskytovat alespoň malý užitek. Skládkový plyn, který je vedlejším produktem nahromaděného komunálního odpadu na skládkách, je totiž možné spalovat v kogenerační jednotce a vyrábět z něj elektřinu. Takové kogenerační jednotky už nyní fungují na čtyřech místech Vysočiny – na skládce komunálních odpadů v Petrůvkách, na skládce v Přibyslavi a nedávno byly dokončeny instalace kogeneračních jednotek na skládce v Henčově u Jihlavy a na skládce v Bukově.
 

 
 

„Skládky by měly být v hierarchii nakládání s odpady až na posledním místě, protože přestavují negativní zátěž pro životní prostředí. Využití kogeneračních jednotek a následná produkce elektrické energie je alespoň malou kompenzací této zátěže,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní pro oblast životního prostředí. Tímto postupem se zamezí negativnímu vlivu vznikajícího skládkového plynu a vytvoří se základní podmínky pro následnou biologickou rekultivaci skládky.“

 

Pod dozorem odboru životního prostředí krajského úřadu tak skládky v Kraji Vysočina postupně naplňují požadavek vydaných integrovaných povolení s cílem použití nejlepších dostupných technik. Využití skládkového plynu pro výrobu elektřiny je tedy nejen ekologické, ale také ekonomické, protože provozovatelé skládek si prodejem elektřiny vylepšují stávající finanční situaci. Volný únik skládkového plynu se výrazně reguluje i na menších skládkách, které kogenerační jednotku nemají. „Skládky jsou vybaveny koksokompostovými filtry a provozovaná plocha skládky je pravidelně zakrývána biologicky aktivním materiálem a zeminou,“ dodává radní Zdeněk Chlád.

 

Skládkový plyn vzniká postupným odbouráváním organické hmoty rozvojem metanogenních organismů v anaerobním prostředí tělesa skládky. Hlavním obsahem plynu je metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2). Celkový potenciál vývinu plynu závisí na faktoru zhutnění, složení a stáří odpadů, rychlosti zakládání skládky, vlhkosti, mikrobiální populaci a teplotě.

 

Pozn: V Kraji Vysočina byla první skládkou vybavenou kogenerační jednotkou skládka komunálních odpadů v Petrůvkách. Kogenerační jednotka zde byla spuštěna do provozu už na konci roku 2004. Následovala skládka v Přibyslavi a poslední byly skládka v Henčově u Jihlavy a skládka v Bukově.

 

 

 

  • Josef Klečanský, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 525, e-mail: klecansky.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.1.2013 / 29.1.2013 | Zveřejnit od: 30.1.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze