Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Co mají společného stromy pamatující císaře Františka Josefa I. a krajská nemocnice?

Co mají společného stromy pamatující císaře Františka Josefa I. a krajská nemocnice?
Na podzim roku 2012 začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče a zdravotnická zařízení), mimo jiné i v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.
 

 
 

Park leží v intravilánu města Havlíčkův Brod a zahrnuje nejen stromy, keře a květiny rostoucí a zkrášlující prostředí areálu krajské nemocnice, ale zároveň zeleň, která náleží k domovu důchodců. Málo známou skutečností zůstává, že historie nemocnice sahá až do doby habsburské monarchie, přesněji k roku 1897, kdy byla na oslavu 50ti letého panování „Jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. nákladem okresu německo - brodského vystavěna „Nemocnice císaře a krále Františka Josefa I.“. Věk nejstarších stromů lze potom odhadovat okolo sta let a tedy nutně potřebují ošetření, dohled a péči dendrologů. Opatření a zásahy odborníků budou zaměřeny s ohledem na zvýšení bezpečnosti personálu, klientů a návštěvníků a zlepšení zdravotního stavu dřevin. Komplexními úpravami projde veškerá zeleň, bude vysázeno 2 596 kusů dřevin, odborně ošetřeno 183 kusů a pokáceno 73 kusů starých a nemocných dřevin a na řadě míst založen nový trávník. V prostorách parku před domovem důchodců bude rekonstruována cestní síť, postaven nový altán a instalován mobiliář. Zelenou „proměnu“ zaregistrují nejen zaměstnanci a klienti dotčených zařízení, ale určitě i široká veřejnost.

 

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 5 200 000 Kč se podařilo v průběhu veřejné zakázky snížit až na 2 615 165 Kč. Na spolufinancování se bude podílet ze 70 % Evropský fond pro regionální rozvoj (níže jen „ERDF“), z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 25 % způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje ERDF cca 1 800 000 Kč, stát vypomůže cca 100 000 Kč a Kraj Vysočina vloží více jak 700 000 Kč.

Práce budou probíhat jeden rok, předpokládané předání díla zhotovitelem - společností GREEN PROJECT s.r.o. z Průhonic u Prahy je stanoveno na měsíc prosinec 2013.

 

Akce „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“ - Nemocnice Havlíčkův Brod

 

Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí

 

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 519, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.1.2013 / 28.1.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze