Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraje si vyměnily zkušenosti s transformací sociálních služeb

Kraje si vyměnily zkušenosti s transformací sociálních služeb
V úterý 22. ledna 2013 se konala celostátní porada, která byla zaměřena na aktuální výsledky v oblasti Transformace sociálních služeb a naplnění práv osob s postižením, kterou uspořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zástupci krajů si vyslechli názory zúčastněných stran a poté se vyjádřili k důležitým otázkám spojeným s financováním současných projektů, či následného financování provozu transformovaných zařízení. Samostatným bodem programu byla i výměna zkušeností z jednotlivých krajů, které se těmto projektům věnují. V závěru dvoudenního jednání došlo i na současné problémy v oblasti financování sociálních služeb v České republice.
 

 
 

„Transformace je změnou současné ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. V současnosti probíhá projekt, do něhož je zapojeno 32 organizací z celé ČR. Vysočina má do tohoto projektu zapojeny celkem čtyři organizace,“ řekl radní pro sociální věci Petr Krčál.

 

Celkem je v Česku na 200 těchto zařízení a žije v nich 14 tisíc lidí. Na Vysočině je sedm zařízení, které poskytují sociální služby osobám se zdravotním postižením. Z toho celkem čtyři jsou zařazeni do procesu transformace pobytových zařízení. V současné době se na Vysočině realizuje výstavba domků pro bývalý ústav v Jinošově. Přestěhováno je část klientů, kteří kdysi bydleli v prostorách zámku v Jinošově. Dalším zařízením, které prochází intenzivní změnou je i Domov Jeřabina v Těchobuzi a v neposlední řadě se změna dotkne i Ústavu sociálních služeb v Křižanově.

 

„Právě s ohledem na množství lidí, kteří v ústavech žijí, jsme výměnu zkušeností na celostátní úrovni uspořádali,“ uvedl náměstek ministryně David Kafka. „Zaujalo mne, že i když někteří řečníci poměrně ostře kritizovali současný stav ve financování sociálních služeb, všichni zároveň mluvili o transformaci ústavních služeb jako o dobré a žádoucí záležitosti. Právě potíže ve financování by ji mohly ohrozit, což by byla obrovská škoda,“ dodal na závěr náměstek Kafka.

 

Financování sociálních služeb v letošním roce bude zcela určitě provázet i další jednání Sociální komise Asociace krajů České republiky. Na jednotlivé typy sociálních služeb totiž chybí přes jednu miliardu korun. Některé sociální služby jsou před vážným problémem, a to zda budou pokračovat i v dalším období. Na Vysočině nejsou finančně zabezpečeny zejména sociální služby v oblasti prevence. Ty byly v minulosti financovány z prostředků Evropské unie. Ty ale končí, a tak se neví, jaké finanční zdroje je nahradí.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.1.2013 / 28.1.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze