Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Akční plán elektronické bezpečnosti na rok 2013

Akční plán elektronické bezpečnosti na rok 2013
Už od roku 2009 věnuje Kraj Vysočina intenzivní pozornost problematice elektronické bezpečnosti. O rok později krajská rada schválila Strategii elektronické bezpečnosti na roky 2010 – 2013. Její naplňování je spojeno s každoročním bilancováním a hodnocením. Na definování cílů Strategie krajský tým spolupracuje např. také s krajským policejním ředitelstvím, centrálními institucemi nebo hospodářskou komorou a státním zastupitelstvím.
 

 
 

Každoroční akční plány pro naplňování Strategie jsou připravovány tak, aby aktivity z nich plynoucí zasáhly co nejširší cílovou skupinu. „Mezi nejohroženější skupiny patří děti a mládež, drobní a střední podnikatelé a běžní uživatelé, kteří nemají dostatečné povědomí o hrozbách internetu a moderních online technologií,“ upozorňuje Petr Pavlinec, vedoucí krajského odboru informatiky. V roce 2013 bude také nezbytné vypracovat návrh nové Strategie elektronické bezpečnosti na roky 2014 až 2017. Na zvyšování elektronické bezpečnosti a především osvěty s tím spojené Kraj Vysočina ročně vynakládá cca 400 tisíc korun.

 

Mezi opatření Akčního plánu v roce 2013 patří např. v oblasti vzdělávání:

  • organizace odborného semináře pro členy funkčního lektorského sboru, pro další odborníky a následně pro širokou veřejnost
  • spolupráce s projektem i-Bezpečná škola, který realizuje Vysočina Education
  • organizace školení pro informatiky z příspěvkových organizací Kraje Vysočina a z obcí v Kraji Vysočina
  • ve spolupráci se školami v Kraji Vysočina vzdělávání rodičů v problematice elektronické bezpečnosti

 

v oblasti monitoringu:

  • ve spolupráci s odbornými firmami zajistit propagaci aktivit ke zvýšení povědomí občanů a vybraných cílových skupin o aktivitách v oblasti e-bezpečnosti

 

v oblasti propagace a medializace:

  • propagace značky Kraj Vysočina Doporučuje pro bezpečný internet
  • aktualizace navigačního portálu elektronické bezpečnosti kraje – Kam se obrátit s problémy

 

v oblasti podpory drobným a středním podnikatelům:

  • školení pro prodejce HW a SW na Vysočině
  • aktualizace standardu el. bezpečnosti pro drobné a střední podnikatele 

 

Kraj Vysočina se stejně jako v předchozích letech připojí ke Dnu bezpečnějšího internetu organizovaného sítí osvětových center Insafe. Tento den v letošním roce připadá na 5. února a jeho hlavním tématem bude zodpovědnost a práva uživatele v oblasti online komunikace. Pracovní skupina elektronické bezpečnosti při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu vyhlásí výsledky soutěže Internet - se mnou se bát nemusíš. Vyhlášení výsledků proběhne 6. února v sídle Kraje Vysočina za účasti Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina.  Více informací ke Dnu bezpečnějšího internetu naleznete na www.saferinternetday.cz.

 

Více informací o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti naleznete na http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost

Celé znění akčního plánu na http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4033285&n=akcni-plan-elektronicke-bezpecnosti&p1=42676

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.1.2013 / 16.1.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze