Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prostředky na vybrané služby sociální prevence mohou zůstat po roce 2012 na bedrech měst a obcí

Kraji Vysočina se díky projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“ podařilo zajistit financování sítě sociálních služeb, a to nejen těch služeb, které na území kraje již dříve fungovaly, ale díky projektu vznikaly i nové služby sociální prevence, např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Havlíčkově Brodě, Telči a Velkém Meziříčí.
 

 
 

„Během dvouletého období se do projektu zapojilo 17 poskytovatelů, zajišťujících 51 služeb sociální prevence. Z vyhodnocených ukazatelů vyplývá, že se již podařilo podpořit 4 212 nových uživatelů vybraných služeb (2 166 mužů a 2 046 žen), což je o 35 % více než bylo stanoveno Ministerstvem práce a sociálních věcí“, říká k průběhu hodnocení projektu radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

 

Z celkové položky na zajištění služeb, která činí 283 276 536 Kč, byla do současné doby vyplacena částka ve výši 151 402 049 Kč. Projekt zajišťuje financování služeb do konce března roku 2013. MPSV ČR vyhlásilo v lednu 2013 výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci OP LZZ.

 

„Kraj Vysočina bude i nyní usilovat o získání finanční podpory pro tzv. navazující projekt, na jehož základě by vybrané sociální služby měly zajištěno financování až do konce roku 2014“, dodává na závěr krajský radní Petr Krčál. Pokud by se však nepodařilo finanční prostředky na tyto vybrané sužby sociální prevence získat, pak by náklady musely pravděpodobně zaplatit města a obce Kraje Vysočina. Ministerstvo práce totiž v nové výzvě nepočítá se všemi službami, které byly z těchto finančních prostředků hrazeny.

 

Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.1.2013 / 16.1.2013 | Zveřejnit od: 31.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze