Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář spojený s ukončením projektu eCitizen II

propagační materiály projektu eCitizen II
K 31. prosinci 2012 Kraj Vysočina úspěšně ukončí tříletý projekt eCitizen II. V Jihlavě se 21.12. konalo závěrečné setkání členů projektového týmu a všech spolupracovníků, kteří projekt v jeho průběhu ovlivnili, pomáhali úspěšně realizovat jednotlivé úkoly a zadání, propagovali projekt mimo Kraj Vysočina a i nadále projevili zájem pokračovat v šíření výsledků projektu.
 

 
 

eCitizenII - záhlaví

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Pavlinec (vedoucí odboru informatiky) prezentoval zúčastněným historii projektu, začátek budování platformy Váš názor, postupné kroky při realizaci projektu a zhodnotil spolupráci se zahraničními partnery účastnícími se projektu eCitizen II, zejména skvělou spolupráci s lead partnerem projektu.

Eva Janoušková (zástupce ředitele KrÚ, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory) rozvedla přínosy a rizika realizace mezinárodních projektů, kladně okomentovala realizaci projektu eCitizen II a popřála všem zúčastněným hodně úspěchů v jejich dalších projektech nejen z oblasti eParticipace.

Účastníci semináře si mohli v rámci diskuze vyměnit své zkušenosti z oblasti služeb eGovernmentu a eParticipace (zapojování občanů do rozhodovacích procesů), mnozí nabídli spolupráci při dalším šíření výsledků projektu i po jeho oficiálním ukončení.

 
Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 3.1.2013 / 27.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze