Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt eCitizen II prezentován na tematickém workshopu programu INTERREG IVC v Bruselu!

Interreg IVC - eGov
30. října 2012 se v Bruselu konal tematický kapitalizační workshop věnovaný eGovernmentu (eGovernment services). Prezentováno zde bylo několik mezinárodních projektů, mj. i projekt eCitizen II.
 

 
 

eCitizenII - záhlaví

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci kapitalizačního workshopu zazněly podrobné informace o projektu eCitizen II a o hlavním výstupu v Kraji Vysočina, portálu Váš názor. Výstupy projektu byly přijaty velice kladně, někteří účastníci workshopu projevili zájem o využití platformy Váš názor.

 

Současně přinášíme informace o vybraných zajímavých projektech, které byly v rámci kapitalizačního workshopu rovněž prezentovány:

- PIKE (http://www.pike-project.eu/) - cílem projektu je vylepšit regionální a místní inovativní a ekonomické znalosti pomocí vzájemné výměny, sdílení aplikací úspěšných projektů v oblasti eGovernmentu a bezdrátových sítí. Pozornost je také věnována právním předpisům v jednotlivých zemích a jejich aplikaci.

- IMMODI (http://www.interreg-immodi.net/) - projekt se zabývá rozvojem sytému nabízejícího služby v oblasti eGovernmentu a eHealth a to v obtížně dostupných horských a rurálních oblastech. Snaží se tak snížit rozdíl mezi oblastmi s nízkou a vysokou hustotou obyvatel.

- I SPEED (http://www.ispeed.eu/) - projekt se snaží zvýšit efektivitu pravidel a zákonů tykajících Informační společnosti a rozvoje evropské ekonomiky. Snaží se cíle dosáhnout pomocí výměny zkušeností s úspěšnými ICT projekty v jednotlivých zúčastněných regionech.

 
Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 3.1.2013 / 2.11.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze