Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Alzheimerovou chorobou trpí stále více seniorů

Petr Krčál: Alzheimerovou chorobou trpí stále více seniorů
Zdraví je významnou podmínkou úspěšné seberealizace a důležitým aspektem kvality života. Je to zásadní hodnota, o kterou je potřeba pečovat. Zdraví je také základním předpokladem všech ostatních aktivit a životního pocitu spokojenosti. Bez zdraví ztrácí plno věcí svůj význam a na dalších životních událostech se nelze podílet. Demografické stárnutí obyvatelstva, zdravotní stav seniorů a nepravidelnosti věkové struktury mohou směřovat k nepříznivému a prudkému zvyšování počtu potencionálních seniorů. Demografická současnost přináší mnoho dalších problémů, mezi které patří i Alzheimerova nemoc.
 

 
 

Humanistické pohledy na tyto typy onemocnění seniorů přitom spatřují v každém člověku svébytnou osobnost, která je jedinečná svým způsobem projevu a svým jednáním. Pracoviště ve Žďírci, ale i Proseči u Pošné, by mohlo v budoucnu tvořit pevnou základnu pro lidi se získaným mentálním postižením a přitom by rozvíjelo humanistické principy v přístupu k práci s těmito lidmi. „Když ke druhému člověku přistupujeme postojem, že jeho chování má význam, jemuž rozumíme, pak k němu přistupujeme docela jinak, než kdybychom si ho prostě zařadili jako zmateného blázna nebo nepřizpůsobivého člověka“, řekl na úvod krajský radní Petr Krčál.

 

Na Vysočině by mělo vzniknout první zařízení určené speciálně pro seniory s rozvinutou demencí. Jeho stavba by měla být ukončena do konce roku 2012, a to jako nová součást Domova důchodců ve Ždírci u Jihlavy. V optimálním případě se tu první obyvatelé začnou zabydlovat v květnu roku 2013. Seniorů, kteří potřebují nepřetržité celodenní hlídání, stále přibývá a zajistit jim potřebnou péči není vůbec jednoduché. Některé domovy pro ně sice v návaznosti na novou legislativu vytvořily či vytvářejí specializovaná uzavřená oddělení, jejich kapacita však často stačí hlavně k vyřešení vlastní situace. „Zřízení specializovaného zařízení pro seniory s jednotlivými typy demencí velice vítáme. Z vlastní praxe totiž víme, do jak složité situace se dostávají příbuzní seniorů, kteří jsou propuštěni z oddělení dlouhodobě nemocných do domácí péče,“ dodává krajský radní pro sociální záležitosti Petr Krčál.

 

Mnohdy dezorientovaní lidé potřebují individuální péči a ostrahu 24 hodin denně. V mnohých domovech pro seniory jsou již specializovaná oddělení pro péči o lidi s projevy demence zřízena. Podle statistiky jsou projevy těchto diagnóz až u 40 % seniorů. A podle možností tu přijímají i potřebné ze všech regionů Kraje Vysočina. Integrovaná péče klade také obrovské nároky na personál, což může mnohdy vést až k syndromu vyhoření. „Krajské centrum péče o lidi se syndromem demence pro šest desítek osob by mělo vzniknout jako součást ždíreckého domova. Propojený bude víceúčelovým spojovacím traktem. V tom plánujeme celou řadu terapií pro seniory. Okolo centra a domova pro seniory bude velká krásná zahrada, k níž jsme se nechali inspirovat v Rakousku a Švýcarsku a která bude sloužit i veřejnosti,“ popsal dostavovanou investici radní Krčál.

 

„Projekt tehdy zaujal bývalého resortního ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerku, který na něj kraji přislíbil 60 miliónů. I proto, že podobných zařízení je v Česku zatím jako šafránu. Nápad přišel v rámci diskuse nad rekonstrukcí ždíreckého domova. Podle původního plánu se v něm totiž měla původní kapacita 130 míst snížit na 56, protože bylo třeba mj. zredukovat počet lůžek na pokojích. Jenže zařízení s tak nízkou kapacitou by bylo ekonomicky neudržitelné,“ dodal na závěr krajský radní Krčál.

 

 

  • Petr Krčál
    člen Rady Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.12.2012 / 27.12.2012 | Zveřejnit od: 28.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze