Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Proměny Nemocnice Jihlava

Proměny Nemocnice Jihlava
V krajských nemocnicích probíhají v posledních letech náročné a rozsáhlé stavební rekonstrukce, mimo jiné, i díky finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí. Přestavba areálu postupuje i v Nemocnici Jihlava. V letošním roce se realizovala rekonstrukce objektu gynekologicko - porodnického pavilonu, která tak navázala na zateplení interního pavilonu z roku 2011. „Novotou svítící objekt“, nyní označený zdaleka viditelným písmenem „G“, se tak stal dominantou jihlavské nemocnice. U budovy došlo nejen k zateplení vnější obálky fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní, ale také výměně střešní krytiny a opraveny byly i lodžie. Dodavatelem stavby byla společnost PSJ, a.s. z Jihlavy.
 

 
 

Celkový rozpočet stavebních prací činil 20 500 000 Kč, přičemž z evropského Fondu soudržnosti obdrží Kraj Vysočina cca 6 750 000 Kč, Kraj Vysočina zafinancuje necelých 13 750 000 Kč. Dokončení díla proběhlo v měsíci listopad 2012.

 

Rekonstrukce přinese úspory energie ve výši cca 1549 GJ/rok a tedy výrazné snížení finanční náročnosti provozu nemocnice. Z ekologického hlediska dojde ke snížení emisní zátěže okolí o 120,87 t/rok CO2, což znamená, že z komínů bude odcházet méně škodlivých látek. K dosažení ještě výrazně lepších výsledků navíc dopomůže seřízení a „vyladění“ otopné soustavy a instalace nejmodernější měřící a regulační techniky.

 

Akce „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b - Nemocnice Jihlava - gynekologicko - porodnický pavilon“

 

Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 519, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz
 

Proměny Nemocnice Jihlava

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.12.2012 / 27.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze