Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 7,58 miliard

Kraj Vysočina bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 7,58 miliard
Rozpočet Kraje Vysočina počítá pro příští rok se zdroji a také výdaji ve výši 7,58 miliardy korun, což je o více než půl miliardy korun méně než v loňském roce. Důvodem je končící programovací období, v němž se podařilo vyčerpat větší objem finančních prostředků, a v rozpočtu roku 2013 jde už jen o dočerpávání peněz na rozpracované projekty podpořené z evropských fondů. „Rozpočet na příští rok jsme opět sestavili velice střízlivě, jako vyrovnaný se 150 milionovou rezervou a bez předpokladu dlouhodobého úvěru. Nejistá rozpočtová doba, která je před námi, vyžaduje nejen na krajské úrovni zodpovědné a uvážlivé hospodaření,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný, do jehož gesce patří krajské finance.
 

 
 

Pro rok 2013 počítá Kraj Vysočina s nárůstem daňových příjmů o jedno procento oproti rozpočtu předchozího roku, do krajské kasy by tedy mělo přijít 3,27 miliardy korun. „ V daňových příjmech jsme v rozpočtu stále přibližně na úrovni roku 2007," řekl Vladimír Novotný s tím, že v letošním roce jsou příjmy z daní lepší, než se čekalo, protože pokles DPH nakonec vykompenzovaly příjmy z ostatních daní a daňové příjmy byly naplněny už v listopadu a doplnil: „Krajská samospráva má stále ještě k dispozici 250 milionů korun z půjčky od Evropské investiční banky. V rozpočtu na rok 2013 však využití těchto finančních prostředků zatím nepředpokládáme".

 

Na výdajové straně krajského rozpočtu se v následujícím roce nechystají výraznější přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami. Největší položkou jsou opět výdaje na školství, zejména přímé výdaje ve výši 3,7 miliardy korun na vzdělávání krajských a obecních škol. O rozdělování těchto peněz však krajská samospráva nerozhoduje. Druhou nejvyšší položku výdajů tvoří doprava s částkou 1,44 miliardy korun například na zajištění základní dopravní obslužnosti, na investice do silniční sítě nebo na příspěvek Krajské správě a údržbě silic. V meziročním srovnání půjde na dopravu o jedno procento méně.

 

Nově se pro příští rok mezi výdajovými kapitolami objeví kapitola Analýzy a podpora řízení v souvislosti s projektem rozšíření datového skladu Kraje Vysočina a uzavřením servisních smluv. Více peněz je připraveno například pro oblast sociálních věcí, regionálního rozvoje, územního plánování nebo na požární ochranu.

 

Výdajová část Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013:

 

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

7 580 415

z toho kapitola

Zemědělství

73 795

Školství, mládeže a sportu

4 048 887

Kultura

167 313

Zdravotnictví

352 451

Životní prostředí

9 110

Územní plánování

6 640

Doprava

1 439 641

Sociální věci

103 995

Požární ochrana a IZS

13 380

Zastupitelstvo kraje

52 111

Krajský úřad

260 125

Regionální rozvoj

85 125

Nemovitý majetek

432 000

Informatika

36 688

Analýzy a podpora řízení

4 557

Ostatní finanční operace

83 264

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

             z toho          

 Nespecifikovaná rezerva       

100 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

45 000

Strategické a koncepční materiály

5 000

Evropské projekty

261 333

 

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 je k dispozici na webových stránkách kraje http://www.kr-vysocina.cz/rozpocet-2013/ds-302326/archiv=0&p1=28449

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.12.2012 / 18.12.2012 | Zveřejnit od: 18.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze