Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Park s oslíma ušima ve znaku

„Park s oslíma ušima ve znaku“
Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení), mimo jiné i v Dětském domově v Budkově.
 

 
 

Rozsáhlý zámecký park se zámkem a hraběcí hrobkou leží na jihovýchodním okraji obce Budkov na Třebíčsku. Charakteristikou a zajímavostí zároveň je erb posledních šlechtických majitelů panství - hraběcího rodu Salmů nad vchodem do zámku, kde z rytířské - turnajové přilby vyrůstají oslí uši! Celý areál zámku byl vyhlášen jako státem chráněná památka a současně poskytuje útočiště pro vzácné druhy živočichů např. ptáky a netopýry. Dominantou parku jsou už po staletí mohutné duby, některé o obvodu přes 500 cm. Opatření a zásahy odborníků budou zaměřeny především s ohledem na zvýšení bezpečnosti návštěvníků a zlepšení zdravotního stavu dřevin. Komplexními úpravami projde veškerá zeleň, bude vysázeno 2 557 kusů dřevin, odborně ošetřeno 394 kusů a pokáceno 64 kusů starých a nemocných dřevin. Změny uvítá nejen personál a klienti dotčeného zařízení anebo běžní návštěvníci, ale třeba děti a jejich vychovatelky z místní mateřské školky, která sídlí přímo v areálu parku.

 

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 5 500 000 Kč se podařilo v průběhu veřejné zakázky snížit až na 2 039 938 Kč. Realizace prací bude probíhat v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na spolufinancování se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj (níže jen „ERDF“), z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje ERDF 1 734 000 Kč, stát vypomůže 102 000 Kč
a Kraj Vysočina vloží 204 000 Kč.

 

Práce budou probíhat více jak dva roky, předpokládané předání díla zhotovitelem - společností OK GARDEN s.r.o. je stanoveno na měsíc prosinec 2014.

 

Akce „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov“

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 519, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2012 / 17.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze