Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Park v Křižanově centrem pozornosti arboristů

Park v Křižanově centrem pozornosti arboristů
Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení), mimo jiné i v Ústavu sociální péče v Křižanově.
 

 
 

Park leží v intravilánu obce Křižanov a je častým cílem vycházek jeho obyvatel. Celý areál zámku byl vyhlášen jako státem chráněná památka a současně poskytuje útočiště pro vzácné druhy živočichů např. netopýry. Opatření a zásahy odborníků budou zaměřeny právě s ohledem na zvýšení bezpečnosti návštěvníků a zlepšení zdravotního stavu dřevin. Komplexními úpravami projde veškerá zeleň, bude vysázeno 4 172 kusů dřevin, odborně ošetřeno 129 kusů a pokáceno 103 kusů starých a nemocných dřevin. Vodní plochy v areálu na svou proměnu teprve čekají. Změny vítá jak personál a klienti dotčených zařízení, tak i široká veřejnost.

 

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 2 700 000,-Kč se podařilo v průběhu veřejné zakázky snížit až na 1 094 189 Kč. Na spolufinancování se bude podílet z 70 % Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 25 % způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje ERDF 766 000 Kč, stát vypomůže 55 000 Kč a Kraj Vysočina vloží 273 000 Kč.

 

Práce budou probíhat více jak dva roky, předpokládané předání díla zhotovitelem - společností EKOIMPEX Vysočina s.r.o. z Pelhřimova je stanoveno na měsíc prosinec 2014.

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 519, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.12.2012 / 10.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze