Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dokončen projekt digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina

Dokončen projekt digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina
Kraj Vysočina vytvořil nový Geoportál a účelovou katastrální mapu kraje v rámci projektu tzv. Digitální mapy veřejné správy (DMVS) pro zjednodušení a zkvalitnění informačního servisu pro všechny, kteří potřebují a využívají mapové podklady pro svou práci. Řešení vychází z typových projektů a postupů, které už byly ověřeny v praxi odbornou veřejností. „Projekt zmíněného Geoportálu Kraje Vysočina a účelové katastrální mapy byl zahájen v červnu 2011 a od letošního srpna byl spuštěn zkušební provoz“, informoval Lubomír Jůzl z krajského odboru informatiky. Projekt digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina stál 9,7 milionu korun a náklady jsou z 85 % hrazeny z evropských fondů z Integrovaného operačního programu.
 

 
 

V listopadu převzal Kraj Vysočina od zhotovitele první aktualizaci účelové katastrální mapy, která zpřesnila data katastru nemovitostí oproti prvotnímu pořízení v roce 2011. Podařilo se tak z krajské úrovně pokrýt území, které ještě nemá k dispozici státní digitální katastrální mapu. Data byla předána Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu k dalšímu využití a zároveň obcím s rozšířenou působností a Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny pro výkon veřejné správy.

 

Geoportál Kraje Vysočina poskytuje uživateli z jednoho místa výběr ze široké nabídky podkladových a tematických map. Jsou zde k dispozici zejména mapy z produkce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, které jsou tvořeny datovými sadami ortofoto (letecké snímky), dále sadami několika typů základních map a mapami správního členění. Je možné vybírat například z map územního plánování, životního prostředí, dopravy nebo kultury. Nedílnou součást map tvoří právě účelová katastrální mapa.

 

„Podmínkou je pouze registrace a následné uživatelské přihlášení do systému,“ vysvětlil Lubomír Jůzl a dodal, že k dnešnímu dni se do systému registrovalo přes 25 uživatelů, především z obcí s rozšířenou působností a projektanti. Přihlášeným uživatelům je k dispozici velmi praktický internetový obchod s daty. Pro potřebné datové podklady nemusí klient na úřad, ale stáhne si je pohodlně prostřednictvím internetu,“ uzavřel Lubomír Jůzl z odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Geoportál Kraje Vysočina je k dispozici na adrese http://geoportal.kr-vysocina.cz

 

 

  • Lubomír Jůzl, odbor informatiky
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 161, e-mail: juzl.l@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.12.2012 / 7.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze