Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„Poetové, milenci, snílci, maminky, těšte se!“

„Poetové, milenci, snílci, maminky, těšte se!“
Všichni, kdo mají rádi klid zelených zákoutí nebo naopak sluncem prozářené trávníky, se mají určitě nač těšit. V listopadu a prosinci totiž začala I. etapa rekonstrukce a obnova zeleně v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude probíhat současně na sedmi místech a trvat více jak dva roky. Vedle dětských domovů v Budkově a Nové Vsi u Chotěboře budou ošetřeny parky v domovech pro seniory v Proseč - Obořišti a Mitrově, nový „kabát“ dostane „zeleň“ v ústavech sociální péče v Křižanově a Těchobuzi. Omládnou i stromořadí v areálu Nemocnice v Havlíčkově Brodě.
 

 
 

Zařízení leží v intravilánech obcí a dotčené parky jsou často jedinou dostupnou zelení, která je anebo může být vhodná k oddechu či pro různé volnočasové aktivity obyvatel obce. V nejednom případě jsou parky památkově chráněny a zároveň jsou místy s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Opatření a zásahy budou realizovány především s ohledem na zvýšení bezpečnosti návštěvníků a zlepšení zdravotního stavu dřevin. Komplexními úpravami projde nejen veškerá zeleň, ale znovuobnovena bude také cestní síť. Některé parky budou doplněny nebo nově vybaveny mobiliářem, volný přístup veřejnosti je samozřejmostí. Architekti se nechali inspirovat vzhledem a strukturou původního středověkého parku, čerpali z dostupných archívů a doložených fotografií. Změny uvítá jak personál a klienti dotčených zařízení, tak i obyčejní návštěvníci. Na někoho tak určitě „dýchne“ atmosféra středověkých sídel, pro jiného návštěvníka může být výsledek velké překvapení.

 

Není bez zajímavosti, že o rozsáhlou veřejnou zakázku projevily firmy opravdu nevšední zájem. Tomu odpovídal i počet předložených nabídek - celkem 64. "Kvalitní přípravou zadávací dokumentace se podařilo snížit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky z 35,7 milionu korun až na 11,5 milionu korun a to při opravdu nadstandartních finančních a právních zárukách kvality díla," informoval Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí. Na spolufinancování se bude podílet ze 70 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 25 % způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje ERDF 8 miliony korun, stát vypomůže 575 000 korunami a Kraj Vysočina vloží 2,875 milionu korun.

 

Na tomto místě je však nutné říci, že každý park potřebuje především dlouhodobou, pravidelnou a cílenou péči, což naši předci dobře věděli a proto se i dnes můžeme v Kraji Vysočina chlubit opravdovými skvosty. „Nebuďme sobečtí a dopřejme to potěšení i našim potomkům a budoucím generacím“, shrnul své pocity radní Zdeněk Chlád.

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 519, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.12.2012 / 6.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze