Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Operační program Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika podpořil projekty z Vysočiny za více než 40 milionů korun

Operační program Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika podpořil projekty z Vysočiny za více než 40 milionů korun
Na konci listopadu se už po dvanácté projednávaly projekty česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Organizace z Kraje Vysočina jsou zapojeny jako vedoucí partneři ve třech z celkem jedenácti schválených projektů. Jejich celkový rozpočet dosahuje výše 2,7 milionů €, z toho žadatelé z Vysočiny budou realizovat přeshraniční aktivity ve výši 1,6 milionů €. „Velkým přínosem pro Kraj Vysočina je podpoření projektu z oblasti spolupráce místních agend s cílem vzdělávání a zapojení představitelů obcí a samotných občanů do dění v našem kraji. Tento projekt bude Kraj Vysočina realizovat spolu se Spolkovou zemí Dolní Rakousko,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
 

 
 

Dalším podpořeným projektem je modernizace vozovky s výstavbou dvou kruhových křižovatek v Telči. „Tento projekt výrazně přispěje nejen ke zlepšení přeshraniční mobility, ale zejména ke zvýšení bezpečnosti místních obyvatel i turistů,“ dodal Martin Hyský. Realizace projektu začne na jaře příštího roku a potrvá do konce roku 2014. Třetí projekt se zabývá oblastí odpadového hospodářství a díky spolupráci s rakouským partnerem bude docházet k přenosu znalostí o nakládání s tříděným odpadem a možnostech vytvoření jednoduchého odpadového systému použitelného pro všechny obce kraje.

 

V současné době je v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 vyčerpáno téměř 100% celkové alokace. Ale díky vráceným resp. nedočerpaným dotacím z některých projektů je možné předkládat projektové žádosti i v příštím roce. Projektové záměry je vhodné konzultovat s příslušnými regionálními subjekty jednotlivých partnerů projektu. Kontakty na konzultační místa regionálních subjektů spolu s potřebnými informacemi o programu naleznete na www.at-cz.eu.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 5.12.2012 / 5.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze