Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stanoviska Ministerstva životního prostředí

Nejdůležitější výklady a stanoviska MŽP a soudů, které se týkají aplikace právních předpisů na ochranu ovzduší.
 

 
 

Stanovisko k platnosti rozhodnutí o autorizaci k vybraným činnostem vydaných podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, po 1. září 2012

Stanovisko k platnosti autorizací k vybraným činnostem, které byly vydány podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, po nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., kterým se od 1.9.2012 zrušuje zákon č. 86/2002 Sb..

Stanovisko k § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Stanovisko k § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle kterého se nařizuje bezodkladné omezení provozu nebo odstavení zdroje v uvedených případech.

Stanovisko ke zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Stanovisko ke zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle kterého orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení, a další zde uvedené údaje.

Stanovisko k definici stacionárního zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Stanovisko k definici stacionárního zdroje podle § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ze které jsou vyjmuty stacionární technické jednotky používané k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů.

 

Rostislav Habán - tel.: 56 46 02 514

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2012 / 4.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze