Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Změny v legislativě ochrany ovzduší

Vysočina předkládá návrh změny zákona respektující moderní technologie
Informace o hlavních aktuálních změnách v legislativě na úseku ochrany ovzduší, včetně odkazů na hlavní zdroje informací.
 

 
 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

·               dne 13. 6. 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován nový zákon o ochraně ovzduší, který od 1. 9. 2012 zrušil a nahradil stávající zákon č. 86/2002 Sb.

·               zákon stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, působnost správních orgánů a opatření k nápravě a sankce

·               účinnost od 1. 9. 2012

                  částka 69/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

·                prováděcí právní předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

·                účinnost od 1. 12. 2012

·                částka 151/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Vyhláška č. 330/2012 Sb., Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

·                účinnost od 15. 10. 2012

·                částka 121/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Vyhláška č. 312/2012 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

·                účinnost od 1. 10. 2012

·                částka 113/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Rostislav Habán - tel.: 56 46 02 514

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2012 / 4.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Sledování kvality ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze