Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nové informace pro zajištění ohlašování do systému ISPOP v roce 2013 v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování v oblasti

Informace o výsledcích měření škodlivin v Jihlavě
Pro ohlašování za rok 2012 proběhnou v systému ISPOP změny, které budou prezentovány na portále ISPOP (www.ispop.cz). Provozem ISPOP MŽP pověřilo nadále svoji resortní organizaci CENIA, českou informační agenturu životního prostředí.
 

 
 

Pro ohlašování za rok 2012 proběhnou v systému ISPOP změny (viz níže), které budou prezentovány na portále ISPOP (www.ispop.cz). Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností je zřízen Ministerstvem životního prostředí dle § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Provozem ISPOP MŽP pověřilo svoji resortní organizaci CENIA, českou informační agenturu životního prostředí.

 

S účinností zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech došlo v průběhu měsíce listopadu 2012 k plánovanému napojení ISPOP na Informační systém základních registrů. Dopad na ohlašovatele bude v omezení přístupu do ISPOP v době napojování a následně dojde k mírným úpravám registračního procesu, nicméně po napojení nepředpokládáme žádné výraznější dopady.

 

Nejvíce viditelnou změnou systému pro rok 2013 bude jiný nástroj pro tvorbu hlášení u vybraných ohlašovacích povinností dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V účtech registrovaných uživatelů budou pro vybrané ohlašovací povinnosti nově k dispozici interaktivní PDF formuláře, které nahradí dosavadní webové formuláře.

 

S ohledem na zájem MŽP, aby celý několikaměsíční proces ohlašování proběhl bezproblémově, byla k dispozici kvalitní data a aby se Vám dostalo co nejvíce potřebných informací, bude provozovatel ISPOP na svých webových stránkách postupně zveřejňovat materiály (manuály, postupy, průvodce apod.) pro vyplňování hlášení.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte v pracovní dny od 9 do 12 hodin na provozovatele systému ISPOP (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) – telefonická linka +420 267 225 267).

¨

Jiří Růžička

56 46 02 518

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 3.12.2012 / 3.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Sledování kvality ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze