Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vyhlášení výsledků soutěže „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2012“

kontejnery
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu obcí zapojených do systémů Ekokom, Asekol a Elektrowin zhodnotil další ročník soutěže pod taktovkou Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Soutěž ověřila, jak je využívána sběrná síť obcí, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné nebo zda přeplněnost sběrných nádob nevyžaduje změnit intenzitu svozu či počet nebo objem nádob.
 

 
 

Hlavní soutěž posoudila množství vytříděného odpadu a zároveň zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti svozu (tzv. efektivita). Vedlejší soutěž hodnotila poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného komunálního odpadu za celé období soutěže. Podkladem pro hodnocení byla data ze čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM a.s. za období IV. 2011, I – III. 2012. Doplňkové soutěže jsou vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení z dat společností ASEKOL a ELEKTROWIN.

 

Vítězové hlavní (1 – 3. místa) a vedlejší (1. místa) soutěže ve všech kategoriích získali na dnešním slavnostním ukončení soutěže obcí od kraje finanční dar v celkové výši 600 tis. Kč, stejně jako v minulém ročníku. „Třídění odpadů je dnes často skloňované téma a v budoucnu s nuceným omezením skládkování dostane ještě větší význam. Věřím, že budete pro sousední obce příkladem v třídění odpadů a že je Vaše vítězství motivujete k tomu být v příštím roce lepší než Vy,“ vzkázal starostům vítězných obcí Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí. Doplňkové (1. místa) soutěže sponzorují společnosti ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a.s.

 

Přehled vítězů hlavní soutěže

Velikost obce/ umístění

Kategorie do 500 obyvatel

Kategorie 501 – 2 000

Kategorie           2 001 – 10 000

Kategorie ˃ 10 tis

1. místo

Kožichovice

Dobronín

Velká Bíteš

Havlíčkův Brod

2. místo

Kuklík

Březník

Ždírec n. Doubravou

Jihlava

3. místo

Hubenov

Sněžné

Luka n. Jihlavou

Pelhřimov

 

Přehled vítězů vedlejší soutěže

1. místo

Kožichovice

Březník

Velká Bíteš

Havlíčkův Brod

 

Přehled vítězů doplňkové soutěže Asekolu (výtěžnost Kg/obyvatele)

1. místo

Střítež

Dolní Rožínka

Pacov

Třebíč

 

Přehled vítězů doplňkové soutěže Elektrowinu (výtěžnost bez a s chlazením/obyvatele)

 

Nejvyšší podíl chlazení

Kat do 3,5 tis obyv.

Kat nad 3,5 tis obyv

1. místo

Česká Bělá

Černovice

Pacov

 

Pořadí všech obcí je kompletně zveřejněno na stránkách http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2012-2/, spolu s přehledy minulých ročníků soutěží a informacemi o třídění.

 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za přínos k ochraně životního prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů všem zapojeným obcím v kraji.

 

Má to smysl. Třiďte odpad!

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2012 / 29.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze