Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina získal Národní cenu kvality

Národní cena kvality
Vítězem letošního ročníku Národní cena kvality a držitelem titulu a prvenství ve veřejném sektoru s názvem Excelentní organizace je letos Kraj Vysočina. Za oceněním pro Vysočinu je několikaletá tvrdá práce všech zaměstnanců krajského úřadu s využitím modelu sebehodnocení CAF. „Je pro nás obrovskou ctí patřit mezi excelentní organizace, jejichž způsob řízení a výsledky práce jsou srovnávané se světovou oborovou špičkou, a to díky využití manažerského nástroje, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace,“ uvedla Eva Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina. Národní cena kvality je jedno z nejprestižnějších ocenění, které mohou společnosti a organizace získat. Každoročně se uděluje v osmdesáti zemích světa a kritéria jsou pro všechny stejná.
 

 
 

Rada kvality ČR, poradní, iniciační a koordinační orgán vlády pro podporu a uplatňování národní politiky kvality organizuje a garantuje soutěž „Národní cena kvality ČR“. Podle organizátorů jde o jedno z nejprestižnějších ocenění, které mohou české firmy a organizace získat. Je to jediné ocenění udělované podle jednotných pravidel v 80 zemích světa, s garancí zásad modelu excellence EFQM, které vyvinula Evropská nadace pro management kvality v Bruselu.  Soutěží se v různých kategoriích, jednou z nich je kategorie CAF (Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec); tato kategorie je určena pro veřejnou správu. Principem celé soutěže je porovnání výsledků tohoto sebehodnocení s jinými organizacemi - a to nejen v oblasti řízení kvality, ale i v prosazování zásad moderního managementu. V hodnocení výsledků pak jde především o to, jak se organizace zlepšuje. Sebehodnocení organizace je pak validováno externími hodnotiteli.

 

Krajský úřad jako orgán nově vzniklého vyššího územně samosprávného celku usiloval od počátku své existence o implementaci moderních metod řízení, včetně řízení kvality. Implementaci modelu CAF úřad poprvé provedl v rámci pilotního projektu Ministerstva vnitra ČR zaměřeného na zlepšování kvality práce organizací veřejné správy pomocí modelu sebehodnocení CAF v roce 2004. Opakovaně se pak krajský úřad hlásil do různých soutěží kvality, v letošním roce se mu podařilo získat metu nejvyšší a to ocenění „excelentní organizace“ – vítěz Národní ceny kvality ČR v programu CAF. Jedná se o prestižní ocenění, o čemž svědčí i to, že tuto cenu obvykle předává premiér a další vysoce postavení ústavní činitelé ČR.

 

„Uvědomujeme si, že největší poděkování za získané ocenění patří zaměstnancům. A to nejen těm, kteří se přímo podíleli na provedených sebehodnoceních v rámci týmu CAF, ale všem ostatním, kteří každodenní prací a nasazením naplňují vizi krajského úřadu a přispívají k neustálému zlepšování. Jsme si vědomi i toho, že bychom v této soutěži neobstáli bez aktivity vedení krajského úřadu a zejména podpory samosprávných orgánů kraje v průběhu všech dosavadních volebních období od jeho vzniku. Nejednalo se pouze o podporu finanční a personální, ale také o podporu rozvoje moderních ICT technologií, která je nutným předpokladem pro tyto aktivity. Především si však ceníme podpory morální,“ uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2012 / 27.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze