Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina získal Národní cenu kvality

Národní cena kvality
Vítězem letošního ročníku Národní cena kvality a držitelem titulu a prvenství ve veřejném sektoru s názvem Excelentní organizace je letos Kraj Vysočina. Za oceněním pro Vysočinu je několikaletá tvrdá práce všech zaměstnanců krajského úřadu s využitím modelu sebehodnocení CAF. „Je pro nás obrovskou ctí patřit mezi excelentní organizace, jejichž způsob řízení a výsledky práce jsou srovnávané se světovou oborovou špičkou, a to díky využití manažerského nástroje, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace,“ uvedla Eva Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina. Národní cena kvality je jedno z nejprestižnějších ocenění, které mohou společnosti a organizace získat. Každoročně se uděluje v osmdesáti zemích světa a kritéria jsou pro všechny stejná.
 

 
 

Rada kvality ČR, poradní, iniciační a koordinační orgán vlády pro podporu a uplatňování národní politiky kvality organizuje a garantuje soutěž „Národní cena kvality ČR“. Podle organizátorů jde o jedno z nejprestižnějších ocenění, které mohou české firmy a organizace získat. Je to jediné ocenění udělované podle jednotných pravidel v 80 zemích světa, s garancí zásad modelu excellence EFQM, které vyvinula Evropská nadace pro management kvality v Bruselu.  Soutěží se v různých kategoriích, jednou z nich je kategorie CAF (Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec); tato kategorie je určena pro veřejnou správu. Principem celé soutěže je porovnání výsledků tohoto sebehodnocení s jinými organizacemi - a to nejen v oblasti řízení kvality, ale i v prosazování zásad moderního managementu. V hodnocení výsledků pak jde především o to, jak se organizace zlepšuje. Sebehodnocení organizace je pak validováno externími hodnotiteli.

 

Krajský úřad jako orgán nově vzniklého vyššího územně samosprávného celku usiloval od počátku své existence o implementaci moderních metod řízení, včetně řízení kvality. Implementaci modelu CAF úřad poprvé provedl v rámci pilotního projektu Ministerstva vnitra ČR zaměřeného na zlepšování kvality práce organizací veřejné správy pomocí modelu sebehodnocení CAF v roce 2004. Opakovaně se pak krajský úřad hlásil do různých soutěží kvality, v letošním roce se mu podařilo získat metu nejvyšší a to ocenění „excelentní organizace“ – vítěz Národní ceny kvality ČR v programu CAF. Jedná se o prestižní ocenění, o čemž svědčí i to, že tuto cenu obvykle předává premiér a další vysoce postavení ústavní činitelé ČR.

 

„Uvědomujeme si, že největší poděkování za získané ocenění patří zaměstnancům. A to nejen těm, kteří se přímo podíleli na provedených sebehodnoceních v rámci týmu CAF, ale všem ostatním, kteří každodenní prací a nasazením naplňují vizi krajského úřadu a přispívají k neustálému zlepšování. Jsme si vědomi i toho, že bychom v této soutěži neobstáli bez aktivity vedení krajského úřadu a zejména podpory samosprávných orgánů kraje v průběhu všech dosavadních volebních období od jeho vzniku. Nejednalo se pouze o podporu finanční a personální, ale také o podporu rozvoje moderních ICT technologií, která je nutným předpokladem pro tyto aktivity. Především si však ceníme podpory morální,“ uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2012 / 27.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze