Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina pokračuje v podpoře společenských a kulturních aktivit obcí

Kraj Vysočina pokračuje v podpoře společenských a kulturních aktivit obcí
I pro příští rok je v krajském rozpočtu připraven milion korun na podporu kulturního a společenského života v obcích Kraje Vysočina. Výročí založení obce, pořádání setkání rodáků nebo slavnosti související s udělení praporu a znaku je jen malý výčet akcí, na které mohou obce žádat od 1. ledna až do 15. února 2013 o krajskou dotaci. V letošním roce bylo z rozpočtu Kraje Vysočina podpořeno částkou 993 776 korun 45 žadatelů.
 

 
 

Obce mohou na pořádání kulturních a společenských akcí získat až 40 % nákladů, maximálně však 200 000 korun resp. nejvýše 100 korun v průměru na jednoho obyvatele. Žádosti lze zasílat písemně, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. „Akce pořádané v našich obcích jsou silným stmelujícím prvkem, který utváří tamní společenský život, pomáhá zachovávat tradice a zvyšuje atraktivitu celého našeho regionu. Proto je důležité obce v jejich aktivitách podporovat,“ uvedla Marie Kružíková, radní pro oblast kultury a památkové péče. Dotaci na pořádání obecních oslav nebo připomenutí významných výročí poskytuje Kraj Vysočina místním samosprávám od roku 2008 a v průběhu čtyř let bylo mezi 274 žadatelů rozděleno téměř 8,5 milionu korun.

 

Aktualizované zásady pro poskytování dotací ještě musí schválit Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém zasedání 18. prosince 2012. Více informací včetně formuláře žádosti budou poté zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz v sekci eDotace.

 

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 249, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.11.2012 / 20.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze