Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mapy jako prostředek poznání

Mapy jako prostředek poznání
Malé nahlédnutí do kuchyně respektive do světa tvorby map a správy geografických dat nabízí aktuálně výstava GIS na Vysočině, která je zpřístupněna v jihlavském sídle Kraje Vysočina až do 13. prosince. Geografické informační systémy rychle pronikají do všech lidských činností. Fakt, že v praxi už zdaleka nejsou spojovány pouze s geografií dokládá jejich využití v cestovním ruchu, seismickém výzkumu, ve zdravotnictví nebo v historii. Výstava je připravena pro širokou veřejnost, studenty středních škol, ale jistě potěší i odborníky.
 

 
 

Zobrazování skutečnosti do map není žádnou novinkou.  Mapy jsou už dlouho součástí běžného lidského života. Až současný rozvoj GIS umožnil – na rozdíl od tištěných map – data k jednotlivým tématům resp. lidským činnostem ukládat ve formě vektorových datových souborů, doplňovat je, ukládat a upravovat, kombinovat a především sdílet v elektronické podobě. Výsledkem je jednoduché sdílení dat, jednoduše čitelných a využitelných pro různé účely. Krajská výstava GIS vedle sebe postavila a představuje klasickou tištěnou mapu, o jejíž aktuálnosti se už ve chvíli vytištění může pochybovat a GIS jako elektronický systém, logicky zpracovávající neustálý přísun aktuálních dat.

 

Výstava GIS na Vysočině vysvětluje populárně-naučnou formou vznik jednotlivých vrstev mapy, přibližuje práci s měřítkem mapy, ukazuje výsledky analytických úloh a prahistorii tohoto oboru. Na druhou stranu poukazuje na to, že GIS má obrovské spektrum uplatnění například v podobě vizualizací modelů budov a jejich zasazení do krajiny, při návrzích míst budování větrných elektráren… zcela běžně GIS data využíváte při vyhledávání optimální trasy cest, při určování sklonu a orientaci svahů nebo při vymezení záplavových území při stavbách přehrad.

 

V letošním roce se krajští „mapaři“ přidali k takzvanému GIS Day, který je světově uznáván od roku 1987. Do osvětové akce se od té doby zapojily tisíce organizací, firem a vysokých škol, jejichž specialisté informují laickou veřejnost o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat.

 

GIS na Vysočině

12. 11. – 13. 12. 2012

Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava

 

 

  • Lubomír Jůzl, odbor informatiky
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 161, e-mail: juzl.l@kr-vysocina.cz
 

Mapy jako prostředek poznání

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.11.2012 / 15.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze