Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mapy jako prostředek poznání

Mapy jako prostředek poznání
Malé nahlédnutí do kuchyně respektive do světa tvorby map a správy geografických dat nabízí aktuálně výstava GIS na Vysočině, která je zpřístupněna v jihlavském sídle Kraje Vysočina až do 13. prosince. Geografické informační systémy rychle pronikají do všech lidských činností. Fakt, že v praxi už zdaleka nejsou spojovány pouze s geografií dokládá jejich využití v cestovním ruchu, seismickém výzkumu, ve zdravotnictví nebo v historii. Výstava je připravena pro širokou veřejnost, studenty středních škol, ale jistě potěší i odborníky.
 

 
 

Zobrazování skutečnosti do map není žádnou novinkou.  Mapy jsou už dlouho součástí běžného lidského života. Až současný rozvoj GIS umožnil – na rozdíl od tištěných map – data k jednotlivým tématům resp. lidským činnostem ukládat ve formě vektorových datových souborů, doplňovat je, ukládat a upravovat, kombinovat a především sdílet v elektronické podobě. Výsledkem je jednoduché sdílení dat, jednoduše čitelných a využitelných pro různé účely. Krajská výstava GIS vedle sebe postavila a představuje klasickou tištěnou mapu, o jejíž aktuálnosti se už ve chvíli vytištění může pochybovat a GIS jako elektronický systém, logicky zpracovávající neustálý přísun aktuálních dat.

 

Výstava GIS na Vysočině vysvětluje populárně-naučnou formou vznik jednotlivých vrstev mapy, přibližuje práci s měřítkem mapy, ukazuje výsledky analytických úloh a prahistorii tohoto oboru. Na druhou stranu poukazuje na to, že GIS má obrovské spektrum uplatnění například v podobě vizualizací modelů budov a jejich zasazení do krajiny, při návrzích míst budování větrných elektráren… zcela běžně GIS data využíváte při vyhledávání optimální trasy cest, při určování sklonu a orientaci svahů nebo při vymezení záplavových území při stavbách přehrad.

 

V letošním roce se krajští „mapaři“ přidali k takzvanému GIS Day, který je světově uznáván od roku 1987. Do osvětové akce se od té doby zapojily tisíce organizací, firem a vysokých škol, jejichž specialisté informují laickou veřejnost o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat.

 

GIS na Vysočině

12. 11. – 13. 12. 2012

Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava

 

 

  • Lubomír Jůzl, odbor informatiky
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 161, e-mail: juzl.l@kr-vysocina.cz
 

Mapy jako prostředek poznání

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.11.2012 / 15.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze