Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

První Krajská konference Rady seniorů ČR v Kraji Vysočina

První Krajská konference Rady seniorů ČR v Kraji Vysočina
Senioři na Vysočině mají silné zastání. Už čtvrtým rokem tu funguje Rada seniorů Kraje Vysočina. Právě její zástupci se 14. listopadu sešli v sídle Kraje Vysočina, kde se konala první Krajská konference Rady seniorů ČR Kraje Vysočina. Její náplní bylo vedle zhodnocení čtyřleté práce pro seniory také volba vedení nebo nastínění budoucích snah a cílů. Konference se rovněž zúčastnili zástupci Kraje Vysočina radní Petr Krčál, Jana Fialová a náměstek hejtmana Libor Joukl. Na setkání nechyběl předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes.
 

 
 

„Rada seniorů patří k uznávaným partnerům. Senioři se do budoucna nemusí bát o své postavení,“ poznamenal na úvod radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

 

Příkladem může jít Kraj Vysočina, který vítá a zároveň zohledňuje spolupráci se seniorskou generací. „S podporou seniorů jsme vybudovali základní systém Senior pasů, nebo Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina,“ upozornil radní Krčál.

 

Na společném setkání se slova chvály prolínala s kritikou politiky centrální vlády, jejíž dopady pociťují zejména senioři. Byť se jim neustále zvyšují náklady na živobytí, důchody rostou pomalu. Tím pádem se zhoršuje jejich sociální postavení. „Musíme se naučit bránit,“ uvedl Zdeněk Pernes.

 

Vedle zmírnění propadu životní úrovně si senioři vyčlenili další cíle. Jde například o zlepšení mezigeneračních vztahů, větší využití seniorského potenciálu, zkvalitnění bydlení seniorů v kraji, či udržení dostupné zdravotní péče.

 

„Kraj Vysočina se bude nadále snažit udržet všechny služby, zejména tedy sociální a zdravotní, které budou sloužit potřebným skupinám,“ doplnil Petr Krčál.

 

V současnosti žije v Kraji Vysočina 110 tisíc seniorů. Tento počet bude nadále stoupat.

 

 

  • Marek Homolka, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 813, e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz
 

První Krajská konference Rady seniorů ČR v Kraji Vysočina

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.11.2012 / 15.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze