Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekty z Kraje Vysočina bodovaly v přeshraniční soutěži

Projekty z Kraje Vysočina bodovaly v přeshraniční soutěži
Nejlepší projekty, které byly v posledních dvou letech oceněny v soutěži Skutek roku, se v pondělí 12. 11. 2012 porovnávaly s projekty z Dolního Rakouska. Ze 14 vítězných projektů obou regionů je osm z Kraje Vysočina. V průběhu setkání realizátorů všech nominovaných projektů, které zorganizoval Kraj Vysočina a zástupci země Dolního Rakouska, byly představeny informace o projektech v jednotlivých kategoriích spolu s fotografiemi z jejich realizace. Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhlášeni vedoucími odborů regionálního rozvoje obou organizátorů.
 

 
 

Oceněné projekty z Kraje Vysočina :

 • V kategorii Sociální věci do 1000 obyvatel projekt Podaná ruka Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klub Velké Meziříčí.
 • V kategorii Volný čas, vzdělání a kultura do 1000 obyvatel projekt Slámování Občanského sdružení Spolek na záchranu památek červenořečických.
 • Ve stejné kategorii u projektů v obcích nad 1000 obyvatel je to projekt Dřevořezání pořádaný Spolkem přátel betlémů v Třešti.
 • Se stejným bodovým hodnocením vyhrál v této kategorii také projekt Výstava Vůně medu Českého svazu včelařů, o. s., Základní organizace Nové Město na Moravě.
 • V kategorii Hospodářství do 1000 obyvatel byl nejlépe hodnocen projekt Rekonstrukce evangelické školy Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé.
 • Kategorii Životní prostředí, ochrana klimatu a mobilita do 1000 obyvatel zdolal Pozemkový spolek Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice
 • a  nad 1000 obyvatel projekt Obnovitelné zdroje energie – studenti vzdělávají žáky základních škol v mobilním infocentru organizace Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, pracoviště Kněžice.
 • V poslední z kategorií Udržitelný rozvoj byl vybrán projekt Zapojování veřejnosti do rozvoje obce Křižánky.

 

Kraj Vysočina je stejně jako Dolní Rakousko prosazovatelem místní Agendy 21 (mezinárodní iniciativa, která sleduje zapojení občanů do činnosti veřejné správy) od roku 2004. O tom, jak uplatňování místní Agendy 21 v rozvoji obou území probíhá, diskutovali na začátku slavnostního večera politikové obou regionů. Pro zástupce hejtmana Dolního Rakouska a víceprezidenta dolnorakouského zemského sněmu, pana Johanna Heurase je místní Agenda mostem, který spojuje obce společného prostoru Evropské unie. Dle něj je místní Agenda vyjádřením základního principu fungování EU, a tím je princip subsidiarity. Radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský tuto myšlenku rozvedl srovnáním, že projekty, které byly v této soutěži vybrány, jsou již konkrétní ukázkou, jak tyto mosty fungují. Oba regiony se tak mohou poučit a inspirovat při realizaci projektů, které budou dále vytvářet.

 

Předání cen proběhlo v rámci projektu MA-G21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Ra­kousku.

 

Více informací na www.kr-vysocina.cz/mag21

 

 

 • Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
 

Projekty z Kraje Vysočina bodovaly v přeshraniční soutěži

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.11.2012 / 14.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze