Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Okresní konference projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“

Okresní konference projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“
Ve všech pěti okresech Vysočiny se konaly v září a říjnu letošního roku konference k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. V jeho rámci je zajištěno financování některých sociálních služeb v regionu od ledna roku 2010 až do konce března roku 2013. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.
 

 
 

„Hlavním tématem konferencí bylo zhodnocení realizace projektu a poskytnutí informací o financování služeb po skončení projektu, především o tzv. navazujícím projektu. Konferencí se zúčastnili dodavatelé sociálních služeb, kteří zde představili svá zařízení a služby, které uživatelům poskytují,“ řekl radní kraje Petr Krčál.

 

Dále zhodnotili přínosy a nastínili i některé problémy projektu. Jednoznačným přínosem z pohledu dodavatelů sociálních služeb bylo zajištění finančních prostředků na delší časové období a tím i možnost poskytovat kvalitnější službu a plánovat rozvoj. Zároveň se netajili s obavami o osud služeb, které nebudou zahrnuty do tzv. navazujícího projektu.

 

Na konference přijali pozvání i představitelé státní správy a samosprávy. Formou prezentace byli projektovým týmem seznámeni s výstupy projektu. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních záležitostí, popsal ve svém projevu situaci ve financování sociálních služeb a vyhlídky do budoucna. Kriticky se vyjádřil o nekonzistentnosti v postoji poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ke kontrolám a auditům příjemce dotace a měnícím se podmínkám v průběhu poskytování dotace, což velmi negativně ovlivňuje projektové řízení. Ve svém projevu k účastníkům konference informoval Jiří Bína z odboru sociálních věcí Kraje Vysočina o navazujícím projektu.  

 

„Konference umožnily nejen komunikaci zástupců místních samospráv s vybranými poskytovateli sociálních služeb o budoucím financování služeb po ukončení Individuálního projektu Vysočina, ale i předání zkušeností mezi jednotlivými dodavateli sociálních služeb navzájem,“ dodal krajský radní Petr Krčál.

 

  • Jana Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 814, e-mail: krizova.j@kr-vysocina.cz

 

 

 

 

Okresní konference projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.11.2012 / 8.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze