Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bezpečnost provozů jaderných elektráren v Čechách a na Slovensku se neliší. Je jí přikládán mimořádný význam

JE Mochovce
V roce 1998 zahájila provoz a výrobu elektrické energie Jaderná elektrárna Mochovce ležící na území partnerského Nitranského samosprávného kraje. Každý ze dvou provozovaných bloků vyrobí ročně cca tři tisíce GWh elektrické energie, což pokryje přibližně 11% spotřeby elektrické energie na Slovensku. O naplňování bezpečnostních opatření a mezinárodních standardů jaderné bezpečnosti s ohledem na maximální spolehlivost se zajímala tento týden přímo na místě také skupina pracovníků krizového řízení Kraje Vysočina vedená ředitelem úřadu Zdeňkem Kadlecem.
 

 
 

Jaderné elektrárny – ať už v Čechách nebo na Slovensku výrazně přispívají ke snižování množství emisí škodlivých skleníkových plynů do atmosféry. Jaderná elektrárna Mochovce, stejně jako Jaderná elektrárna Dukovany splňuje přísná mezinárodní environmentální požadavky. Vnitřní i vnější bezpečnostní plány obou elektráren jsou si v mnohém hodně podobné, v obou případech je kladen obrovský důraz na předvídání a na bezpečnost obyvatelstva. V případě slovenské praxe a s ohledem na jiné organizační uspořádání regionů není krizovým řízením složek IZS pověřen hejtman resp. předseda kraje, ale kompetence jsou v rukách vedení okresů. V případě Slovenska získávají obce v bezpečnostní zóně 20 km navíc energetickou daň, která je rozdělována mezi relevantních 97 obcí podle velikosti jejich katastru. Elektrárna, která tyto prostředky uvolňuje však nemá vliv na jejich konkrétní využití v obcích.

 

Podle slov hostitelů na Slovensku chybí efektivní národní kampaň a osvěta, která by se postarala o přenos informací i mezi obyvatelstvo mimo vyznačené 20 km zóny kolem jaderných elektráren. V tomto prostoru jsou informace o bezpečnosti popř. o opatřeních doprovázející mimořádné situace šířeny především pracovníky elektrárny, mimo zónu však mají lidé na informace také nárok, žádají je, ale není v silách samotné elektrárny toto v odpovídajícím rozsahu zajistit.

 

Ředitel krajského úřadu a jeho kolegové také získali informace o probíhající dostavbě  3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce.

 

 

Návštěva JE Mochovce

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.10.2012 / 25.10.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze