Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přeložka komunikace v Panských Dubenkách zprovozněna

Přeložka komunikace v Panských Dubenkách zprovozněna
Od pátku 19. 10. 2012 je spuštěn provoz novostavby mostu a přeložky komunikace II/409 v průtahu obcí Panské Dubenky v západní části Kraje Vysočina. Celkové výdaje projektu s názvem „II/409 Panské Dubenky – most ev. č. 409-016“ činí téměř 19 miliónů korun. Kraji Vysočina se podařilo získat finanční podporu projektu z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýhod. Přislíbená dotace činí 85 % způsobilých výdajů projektu a zbylých 15 % financuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.
 

 
 

Stav komunikace před rekonstrukcí v úseku přes hráz rybníka Šerý byl nevyhovující z hlediska bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, nedostatečných šířkových a směrových parametrů a s ostrou zatáčkou, která činila řidičům zejména v zimním období problémy. Původní most ev. č. 409-016 byl také v nevyhovujícím stavu a vlivem těžké dopravy docházelo k narušování stávající hráze rybníka Šerý.

 

Obec Panské Dubenky leží na pomezí Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Silnice II/409 je dopravní spojnicí z města Počátky do obce Studená na silnici I/23. Výstavbou přeložky silnice II/409, mostu, opěrné zdi a dalších stavebních objektů byly odstraněny dopravní závady na komunikaci a zvýšila se bezpečnost dopravy. Přeložka je dlouhá necelých 400 metrů a její realizace probíhala od dubna do října tohoto roku. Výstavba přeložky usnadní cestování nejen obyvatelům obce, ale i dalším cestujícím projíždějícím mezi oběma kraji.

 

 

  • Mirka Kremláčková, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 181, e-mail: kremlackova.m@kr-vysocina.cz


 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.10.2012 / 24.10.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze