Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference k podpoře zdraví ve školách v Kraji Vysočina

Konference k podpoře zdraví ve školách v Kraji Vysočina
Podpora zdraví ve školách byla hlavním tématem podzimní Konference k podpoře zdraví ve školách v Kraji Vysočina, která se tento týden konala v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě. Součástí programu bylo také představení mezinárodního výzkumu – „Health Behavior in School-aged Children“ – studie životního stylu školních dětí ve věku 11, 13 a 15 let, kterou odborné společnosti realizovaly v České republice v roce 2010.
 

 
 

Padesátce přítomných hostů byly prezentovány výstupy Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina, kterou pro kraj zpracovalo občanské sdružení Zdravá Vysočina ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Jihlava a Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Analýza je výsledkem šetření, kterým prošlo devět stovek studentů druhých ročníků středních škol v Kraji Vysočina.

 

S velkou odezvou se setkaly příspěvky se zkušenostmi z praxe dvou škol – Střední školy obchodu a služeb v Jihlavě a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Po nich následovala hodinová diskuse účastníků konference na bolavá témata, jako jsou životospráva, sportovní aktivity, kouření, alkohol a další návykové látky. Diskutující se shodli, že vidí jako jednu z příčin velkou toleranci společnosti ke kouření a k alkoholu. V nejvíce diskutovaných tématech stravování a pohybové aktivity ve školách se mnohá konkrétní řešení sice našla (např. u stravování - zdravé svačinky, automaty se zdravým sortimentem), ale při jejich realizaci se školy potýkají s organizačními, provozními i finančními problémy. Zároveň se účastníci shodli na výstupu začít s podporou zdravého životního stylu v samém začátku již v rodinách s malými dětmi.

 

V odpolední části mohli účastníci navštívit praktické dílny Státního zdravotního ústavu určené pedagogům s názvem „Hrou proti AIDS“ a „Jak se (ne)stát závislákem“. Celou konferenci provázela vysoce pracovní atmosféra a celá akce se setkala s velkým zájmem a vysokým doceněním všech účastníků.

 

  • Dana Kratochvílová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.:      +420 564 602 586
    e-mail:  kratochvilova.d@kr-vysocina.cz
 

Konference

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.10.2012 / 23.10.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze