Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Měření kvality ovzduší

 

 
 

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na speciálních stránkách, zaměřených na sledování kvality ovzduší na Vysočině, kde najdete výstupy z Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Co se za tímto složitým názvem skrývá?

Základem systému byl projekt měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina realizovaný v letech 2012 až 2017 s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV), který byl úspěšně ukončen 30. září 2017. Ze závěrů tohoto prvního projektu vyplynulo, že kvalita ovzduší v Kraji Vysočina je nejvíce ovlivněna znečištěním tuhými znečišťujícími látkami (prachem) pocházejícími z lokálního vytápění, tedy menších spalovacích zdrojů a dále to, že je žádoucí koncentrace hlavních škodliviny v ovzduší Kraje Vysočina monitorovat i nadále.

Kraj Vysočina od začátku roku 2018 pokračuje v měření kvality ovzduší v rámci projektu s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 – 2023“ (ISKOV II). V průběhu projektu ISKOV II je postupně sledována kvalita ovzduší ve 20 vybraných lokalitách Kraje Vysočina (4 lokality každý rok). Měření probíhá v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a jsou sledovány škodliviny PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU jsou prováděny v polovině lokalit), které označily závěry původního projektu ISKOV za nejzásadnější.

Data získaná z měření může každý občan on-line sledovat na těchto stránkách a získat tak přesné údaje o kvalitě ovzduší v právě měřených lokalitách Kraje Vysočina. Výsledky měření (rovněž zveřejněné na těchto stránkách) dále slouží k dlouhodobému sledování stavu ovzduší na Vysočině a k modelování výhledů. Získané výstupy se stávají podkladem pro výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší a především pro rozhodování samospráv o opatřeních na ochranu ovzduší nebo o nových investicích v oblasti průmyslu, zemědělství nebo dopravy.

Věřím, že se tyto stránky stanou vaším dobrým pomocníkem, ať už jste úředník, politik nebo občan, a budete se na ně často vracet, a že celý informační systém kvality ovzduší přispěje k zachování naší čisté Vysočiny.


 
Zodpovídá: Ing. Martina Ferklová
Vytvořeno / změněno: 1.10.2012 / 1.10.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Zemědělství

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze