Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Třetí místo z mezinárodní soutěže mladých záchranářů pro studenty z Havlíčkova Brodu

Třetí místo z mezinárodní soutěže mladých záchranářů pro studenty z Havlíčkova Brodu
V závěru minulého týdne studenti zdravotnického lycea havlíčkobrodské zdravotnické školy a jihlavské střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické reprezentovali Kraj Vysočina na vědomostně-sportovní soutěži v partnerském Nitranském samosprávném kraji s názvem „Kalokagatia – mladý záchranár 2012“. Třetí místo v mezinárodní konkurenci vybojovali havlíčkobrodští studenti – kapitánka Martina Machová a Anna Razimová, Diana Krulišová, Vít Žaloudek a Martin Fuit. Zúročili tak znalosti i dovednosti, které získali v rámci středoškolské výuky.
 

 
 

Soutěž byla určena pro pětičlenná družstva středních škol a měla sportovně vědomostní charakter. Časově velice náročná, tři kilometry dlouhá trať obsahovala následující úkoly – praktická zkouška ze střelby ze vzduchovky, hod granátem, ručkování po laně, prověření praktických zkušeností s poskytováním první pomoci, použití plynových masek, topografie, teoretické zkoušky z BOZP, ochrana před požárem, civilní ochrana, znalosti z dopravy, znalosti o státu a právu SR, ale i zkouška přehledu z ekonomiky, komunikace s veřejností, sociálních služeb, sportu, historie a geografie, prevence drogových závislostí. Soutěž se nesla v duchu Kalokagatie, která byla ve starém Řecku ideálem harmonicky, duševně, ale především mravně kultivované osobnosti. Mladý záchranář svým konáním využívá získané teoretické zkušenosti v praxi při poskytování pomoci a ochrany jiným v nouzi. Je tak schopný vyřešit teoretické a praktické poznatky na zvládnutí krizových situací, které mohou nastat vlivem mimořádných událostí a které ohrožují život člověka.

 

Letos se uskutečnil již šestý ročník soutěže.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2012 / 24.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze