Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příčina havárie ve Šlapanově byla stanovena a ověřena. Případ uzavřen

Příčina havárie ve Šlapanově byla stanovena a ověřena. Případ uzavřen
Před rokem krajský úřad na úseku prevence závažných havárií informoval o ukončení prací likvidace havárie z 31. ledna 2011 na provoze společnosti ČEPRO, a.s., středisko Šlapanov, kde došlo k přetlakování podzemní nádrže s benzínem a následné destrukci její střechy. Touto havárií došlo pouze ke škodě na majetku společnosti, nedošlo k žádné škodě na životním prostředí.
 

 
 

Při letošní kontrole byla provozovatelem předložena Závěrečná vyšetřovací zpráva havárie.

 

Ve znaleckém posudku č. 19.11 k havárii je konstatováno, že téměř jistou příčinou destrukce nádrže bylo zamrznutí protiexplozivní pojistky. Tlak benzínových par napouštěním způsobil destrukci střechy. Následovalo hodnocení rizik nádrže metodou HAZOP, ze které vyplynul návrh provést experimentální ověření této alternativy v laboratorních podmínkách. Ověření proběhlo v únoru letošního roku pod supervizí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava za srovnatelně nízkých teplot a příčinu havárie potvrdilo i fotodokumentací provedenou na pojistce.

 

Na základě uvedených výsledků přijala společnost dle Závěrečné vyšetřovací zprávy opatření k předcházení podobné havárii na všech svých střediscích. Jedná se zejména o podtápění protiexlozivních pojistek, instalaci měření relativního tlaku v nádržích s dálkovým přenosem do řídicích systémů skladů a aktualizaci provozních předpisů tak, aby čištění nádrží nebylo prováděno za teplotních podmínek pod bodem mrazu. 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2012 / 24.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze