Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Náměšť nad Oslavou hostí odborníky na bioodpady

Grantový program Fondu Vysočiny „Bioodpady 2011“
Příklady dobré praxe, návrhy systémů snížení produkce a zpracování bioodpadu v návaznosti na místní podmínky, prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů, to jsou jen některá ze široké nabídky témat, která v těchto dnech diskutují odborníci z Česka na konferenci Biologicky rozložitelné odpady, která se koná už po osmé v Náměšti nad Oslavou. Pozvání na konferenci přijal i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se dnes zúčastnil odborných přednášek a následné diskuse o udržitelném nakládání s bioodpady.
 

 
 

Včera byla pro účastníky konference připravena exkurze s prohlídkou dvou kompostáren a bioplynové stanice na Benešovsku zpracovávajících bioodpad. Dnes se konají odborné přednášky postihující problematiku české i evropské legislativy, možností financovat systémy nakládání s bioodpady z tuzemských i evropských zdrojů nebo také aktuální problémy při nakládání s bioodpadem i současný stav zpracovávání biologických odpadů. Zítřejší program je zaměřen na efektivní systémy nakládání s bioodpady na příkladech konkrétních měst a zařízení.

 

„Problematiku biologicky rozložitelných odpadů vnímáme jako velkou výzvu, protože Kraj Vysočina resp. Česká republika zatím výrazně zaostávají v třídění a zpracování bioodpadu za Západní Evropou. V rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina představují bioodpady důležitou oblast, které se budeme systematicky věnovat. Naším cílem je výrazně snížit procento biologického materiálu ukládaného na skládkách komunálního odpadu,“ řekl Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro oblast životního prostředí, a doplnil, že Kraj Vysočina podporuje třídění bioodpadů už od roku 2005, kdy byl poprvé vyhlášen grantový program Bioodpady. Tento program je zaměřen na pořízení kompostérů nebo nádob na bioodpady včetně místní informační kampaně k problematice bioodpadů. V roce 2011 byla mezi žadatele rozdělena dotace ve výši 300 tisíc korun, letos získalo 16 žadatelů 306 tisíc korun.

 

Organizátorem konference Biologicky rozložitelné odpady je náměšťská Zemědělská a ekologická regionální agentura - ZERA, která se dlouhodobě zabývá poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činností v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělstvím.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.9.2012 / 20.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze